2008

 • Flere danskere har undret sig over navnet GEUS

  Publiceret 22-12-2008

  Det er ikke oplagt, at forkortelsen GEUS dækker over institutionen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Forklaringen inkluderer sprog..

 • Livets historie - Phanerozoikum. Læs Geoviden nr. 4, 2008

  Publiceret 22-12-2008

  Gennem den sidste halve mia. år har dyrene hastigt udviklet nye arter og faunaer. Den overordnede udvikling indeholder en række grundlæggende træk, nogle cyklis..

 • Lidt forvirring om størrelsen af jordskælvet den 16/12

  Publiceret 19-12-2008

  Forvirringen om, hvorvidt styrken af jordskælvet forleden var 4,3 eller 4,8 på Richterskalaen skyldes, at man i USA udregner styrken af jordskælv anderledes end..

 • Over 3000 indberetninger om jordskælvet den 16/12

  Publiceret 18-12-2008

  GEUS har fået omkring 3000 indberetninger med folks oplevelse af jordskælvet forleden. De kommer til at danne basis for en analyse efter Mercalli skalaen, der e..

 • Over 3000 indberetninger om jordskælvet den 16/12

  Publiceret 18-12-2008

  GEUS har fået omkring 3000 indberetninger med folks oplevelse af jordskælvet forleden. De kommer til at danne basis for en analyse efter Mercalli skalaen, der e..

 • Jordskælv i Danmark

  Publiceret 16-12-2008

  Klokken 16:20 rystede store dele af Danmark på grund at et mindre jordskælv i Skåne. Hvis du har følt skælvet, vil GEUS gerne have din beretning.

 • Jordskælv vækkede mange, men der er ikke grund til bekymring

  Publiceret 16-12-2008

  Et jordskælv med styrke 4,7 på Richterskalaen har ramt Skåne ca. 40 km øst for Malmø. Folk på Sjælland har mærket skælvet, men der er ingen ødelæggelser ved så..

 • Jordskælv vækkede mange, men der er ikke grund til bekymring

  Publiceret 16-12-2008

  Et jordskælv med styrke 4,7 på Richterskalaen har ramt Skåne ca. 40 km øst for Malmø. Folk på Sjælland har mærket skælvet, men der er ingen ødelæggelser ved så..

 • Få let viden om jordskælv

  Publiceret 16-12-2008

  Jordskælvet i Skåne har affødt mange spørgsmål. Derfor har vi samlet links til den grundlæggende viden om jordskælv. Danmark ligger i et område, som kun har få..

 • Grundvand og klimaændringer

  Publiceret 08-12-2008

  GEUS og den tilsvarende tyske organisation har lavet en briefing, der fortæller om klimaændringernes mulige effekter på grundvandet.

Søg