2007 - juni

  • Sommertravlhed i Grønland

    Publiceret 22-06-2007

    Forskerne fra Geocenter København skal undersøge klimaet og mulighederne for råstoffer i Grønland. Diamanter, guld, rigets grænser og overvågning af Indlandsise..

  • Ny lov om GEUS er trådt i kraft

    Publiceret 08-06-2007

    GEUS skifter navn efter den nye lov om institutionen er trådt i kraft. Det er dog kun det lange navn bag det mere mundrette GEUS som skifter. GEUS står for GEol..

Søg