2001 - juni

  • GEUS' Feltaktiviteter i Grønland 2001

    Publiceret 01-06-2001

    GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland. Områderne, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet til højre

Søg