Geocenter skrider frem

Publiceret 01-09-2000

Efter to års forsinkelse bygges der nu på livet løs, og GEUS flytter efter planen ind i år 2002
Efter et udvalgsarbejde i Forskningsministeriets regi i 1995 blev det besluttet at oprette et Geocenter i form af et forpligtende bofællesskab mellem Geologisk Museum, Geologisk Inst. og Geografisk Inst., (alle Kbh.'s Universitet), Dansk Lithosfære Center (etableret af Danmarks Grundforskningsfond, administrativt tilknyttet GEUS) og GEUS. Geocenteret skal placeres i Københavns Universitets bygninger på Øster Voldgade 10, dog skal Geologisk Museum blive i Øster Voldgade 5-7. Der blev samtidig afsat i alt 190 mio. kr. til formålet på finansloven, 164 mio. til
byggeudgifter og 26 mio. til diverse flytninger og dobbelthuslejer.
Læs mere