2000 - november

  • Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling

    Publiceret 01-11-2000

    Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling Miljø- og Energiminister Svend Auken har tiltrådt indstillingen fra GEUS´direktion vedr

Søg