2000

 • Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling

  Publiceret 01-11-2000

  Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling Miljø- og Energiminister Svend Auken har tiltrådt indstillingen fra GEUS´direktion vedr

 • Danmarks Geologipris 2000 til grønlandsgeolog

  Publiceret 25-10-2000

  Dansk Geologisk Forening har i år besluttet at tildele Danmarks Geologipris på 25.000 kr. til statsgeolog mag. scient

 • Geocenter skrider frem

  Publiceret 01-09-2000

  Efter to års forsinkelse bygges der nu på livet løs, og GEUS flytter efter planen ind i år 2002 Efter et udvalgsarbejde i Forskningsministeriets regi

Søg