Evaluering af feltarbejde

Alle erfaringer i forbindelse med planlægning og udførelse af feltarbejde kan bidrage med nyttig viden, der kan være med til at forbedre sikkerheden og ændre uhensigtsmæssige procedurer. Har du deltaget i feltarbejde, opfordres du til at bidrage med dine erfaringer og eventuelle forslag til forbedringer. Skemaet her vedrører alle aspekter af feltarbejde, fra planlægning til udstyr og ulykker. Skemaet skal ikke nødvendigvis udfyldes slavisk; punkterne er tænkt som en mulighed for at kommentere de dele af feltarbejdet, hvor du oplevede noget uhensigtsmæssigt/problematisk eller noget der fungerede særligt godt.

Som noget nyt har vi introduceret et skema til indrapportering nærved-ulykker, se nederst i dokumentet. Formålet er at registrer og lære af de hændelser, der kunne være endt i ulykker.

Felter med (*) skal udfyldes.

Indledende

Navn på feltdeltager

Navn på afdeling

DD-MM-YY

Navn på projektleder

Navn på projekt/akronym

Hvor blev feltarbejdet udført

DD-MM-YYYY - DD-MM-YYYY

Forberedelse og planlægning+

Antal + navne/initialer på feltdeltagere

Beskriv

Feltarbejde udarbejdet og godkendt
Risikovurdering udarbejdet
Udstyr & proviant via
Rejsebestilling via

Skriv evt. kommentarer eller forslag

Inden afrejse+

Skriv evt. kommentar eller forslag

Skriv evt. kommentar eller forslag

Var det nyttigt/tilgængeligt før afrejse? Var det nyttigt under feltturen?

Sikkerhed i felten +

Skriv evt. kommentar eller forslag

Ved ankomst i felten/ombordstigning på skib

blev der givet de nødvendige instrukser/træning, udpeget personer og steder, fx. sikkerhedsansvarlig, placering af skydevåben, medicin o.l.?

Skriv evt. kommentar eller forslag

Blev alle feltdeltagere instrueret i helikoptersikkerhed?

Skriv evt. kommentar eller forslag

Var du klar til at bliver sendt i felten? Var der noget du savnede? Noget der ville have gjort dig mere tryg eller afklaret?

Skriv evt. kommentar eller forslag

Lægekasser

Husk at brug af morfin/stesolid eller uregelmæssigheder i relation til disse medikamenter SKAL rapporteres til GEUS (v. Uli Heyden)

Havde i lægekasse med?
Kendte du til indhold, placering og håndtering af medicin?

Skriv evt. kommentar eller forslag

Våben

Oplevede du at være tilstrækkeligt uddannet i håndtering af skydevåben?

Skriv evt. kommentar eller forslag

Beredskab i øvrigt (fx. over for bjørne)

Havde i behov for særlige former for forsvar/beredskab

Nødlejr

Var der behov for nødlejr

Sygdom

Oplevede I sygdom i løbe af Jeres feltarbejde?

Ulykker eller nærved-ulykker

Bemærk at ulykker, hvor personer er kommet til skade, SKAL rapporteres til GEUS. Projektleder/ekspeditionsleder har ansvar for at indsamle udførlig rapport med beskrivelse af omstændighederne, involverede personer og hvordan ulykken blev håndteret til Arbejdsmiljøleder Uli Heyden snarest muligt. BEMÆRK desuden skema til indrapportering af eventuelle nærved-ulykker i nederst på siden.

Oplevede i ulykker eller nærved-ulykker

Skriv evt. kommentar eller forslag

Andre forhold

Beskriv omstændigheder og hvordan I håndterede evt. udfordringer

Skriv evt. kommentar eller forslag

Skriv evt. kommentar eller forslag

Skriv evt. kommentar eller forslag

Skriv evt. kommentar eller forslag

Beskriv omstændighederne og hvordan I håndterede udfordringerne

Skriv evt. kommentar eller forslag

Konklusion

Anfør eventuelt vigtigste del eller pointer af din evaluering

Felter med (*) skal udfyldes

Uli Heyden
Arbejdsmiljøleder
Logistik og Sikkerhed
Telefon91333453
Marianne Vestergaard
Specialkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Telefon31103038