Feltarbejde

GEUS udfører feltarbejde i bl.a. Danmark og Grønland. Find oplysninger om feltaktiviteter og feltudstyr her på siden.

Logistik

GEUS har lange traditioner for at udføre geologisk feltarbejde i de mest øde og uvejsomme områder af Grønland og har opbygget stor erfaring og ekspertise (knowhow) i forhold til sådanne aktiviteter.

GEUS sender hvert år 50-100 personer på feltarbejde i Grønland og er således i stand til at udstyre et stort antal personer med passende feltudstyr til ekspeditioner i hele Grønland.

Udrustningen sørger for fragt af feltudstyret til og fra Grønland, og for at alle formaliteter er på plads.

 

Kontakt
Henrik Spanggaard
Logistikkoordinator, Udrustningen
E-mail: hsp@geus.dk

Sikkerhed

Deltagere i feltarbejde skal være helbredsgodkendt. Det indebærer, at man skal have foretaget en helbredsundersøgelse, og lægerne ved Medical Office skal godkende, at man er ’egnet til feltarbejde’.

Yderligere er det et krav, at feltdeltagere inden for 6 måneder forud for feltarbejdet får foretaget et tandeftersyn med tilfredsstillende resultat.

Feltdeltagere skal selv bestille tid hos Medical Office eller en anden godkendt søfartslæge i Danmark eller i udlandet.

Helbredserklæring (udfyldt) medbringes til lægen. Se hele instruksen vedr. Helbredsundersøgelse og tandeftersyn.

 

Kontakt
Marianne Vestergaard
Logistikkoordinator
E-mail:
mve@geus.dk

Feltarbejde i Grønland indebærer ofte, at man opholder sig i meget øde egne med begrænset adgang til lægehjælp og andre serviceydelser. Afstandene er store, og vejret kan indimellem forhindre både arbejde og transport.

Uanset hvor og hvordan feltarbejdet foregår, er det vigtigt at besidde de nødvendige kompetencer for at kunne færdes sikkert i Grønland. GEUS lægger stor vægt på, at alle, der tager på feltarbejde i vores regi, har opdateret nedenstående obligatoriske kurser. Generelt må kurserne maksimalt være 3 år gamle, før de skal fornyes. Dog skal kurset Arktisk Førstehjælp Sikkerhedskurset repeteres hvert år.

Arctic First Aid
Skydekursus
Gletsjerkursus
Gummibådskursus
Førstehjælp (anbefalet, ikke obligatorisk)
Elementær brandbekæmpelse (anbefalet, ikke obligatorisk)

Gruppe ansatte fra GEUS på vej på feltarbejde

Forberedelser til feltarbejde fra både. Her ses deltagere i kurset 'Navigating RIB’s and rubber dinghies' i 2014. I baggrunden ses GEUS’ lager med feltudstyr.

Det arktiske fællesskab

GEUS er medlem af Isaaffik Arctic Gateway-partnerskabet.

Isaaffik.org er stedet, hvor du får overblik over, hvad der foregår i det videnskabelige arktiske fællesskab.

Her deler universiteter, forskningsinstitutioner og Arktisk Kommando (det danske forsvar i Grønland) deres planer, tilbyder overskydende logistisk kapacitet og samarbejdsmuligheder.

Det er her, man finder leverandører, logistiske samarbejdspartnere og infrastruktur for hele Grønland. Isaaffik tilbyder interaktive kort, tidslinjer, uddannelsesplaner, sikkerhedskurser og meget mere.

Hvad enten du er videnskabsmand, studerende, administrator, beslutningstager, politiker, leverandør eller noget helt andet, er Isaaffik det rette værktøj for dig.

Bliv medlem af Isaaffik.org i dag og få adgang til al væsentlig information vedrørende arktisk forskning, logistik og uddannelse.

Logo Isaaffik