Arbejdsprogrammer

Arbejdsprogrammerne indeholder en beskrivelse af GEUS' aktiviteter og mål for det angivne år.

GEUS' arbejdsprogrammer beskriver de aktiviteter og mål, der forventes indfriet det pågældende år. GEUS' bestyrelse udarbejder de 1-årige arbejdsprogrammer, som udstikker retningslinjer for arbejdsopgaver, tilhørende målsætninger samt ressourcetildelinger. Arbejdsprogrammerne er udarbejdet på grundlag af GEUS' 4-årige resultatkontrakter med ressortministeriet.