Tidligere årsberetninger

GEUS udgav tidligere årsberetninger, der kort beskrev et udvalg af årets forskningsaktiviteter og begivenheder på GEUS.