Mål og resultater

GEUS' mål og resultater afspejler sig i vores mission, vision og strategier, samt i vores rapporter og feltaktiviteter.

Mission, vision og strategi

Læs GEUS' mission og vision, samt vores nuværende og tidligere strategier. 

Udgivelser

Få et overblik over alle de udgivelser, som udarbejdes af og om GEUS 

Mål- og resultatplaner

GEUS indgår årlige Mål- og resultatplaner med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Mål- og resultatplanerne bidrager til udmøntning af ministeriets koncernstrategi og tager udgangspunkt i GEUS’ Arbejdsprogram for det pågældende år.


Udmøntning af resultatløn for GEUS’ direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens og bestyrelsesformandens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2018 udgør 115.000 kr.