Mød en medarbejder

Her kan du møde forskellige GEUS medarbejdere og høre om deres hverdag på GEUS. 

Mød en forsker

I løbet af de sidste to år har Sam Weatherley fuldført sit post.doc.-projekt hos GEUS og er nu fastansat som forsker i Petrologi- og Malmafdelingen. I projektet undersøgte Sam, om der er en sammenhæng mellem fraværet af visse bjergarter i vulkanske / magmatiske systemer og dannelsen af sjældne jordartsforekomster i kontinentalsprækkedale.

Det specielle og alsidige miljø

Sam er glad for det specielle miljø, som GEUS, som geologisk undersøgelse giver. Det er et miljø, som er en blanding af universitet, et forskerhold i et firma og rådgivning. ”Det giver mig god mulighed for at arbejde med mine egne forskningsinteresser, samtidig med at jeg bliver tilknyttet projekter for både myndigheder og firmaer”, fortæller Sam. Noget andet som også tæller for Sam er, at han næsten hver sommer deltager i en af GEUS’ feltekspeditioner til Grønland, og dermed kommer til at arbejde i det fantastiske udendørslaboratorium, som Grønland er.

Portræt af Sam Weatherley

Sam Weatherley, forsker

Studieårene tilbragte Sam på Oxford Universitet, hvor han også tog sin ph.d. Den handlede om hvordan magma bevæger sig fra jordens indre til vulkaner, der ligger ved de midt-oceanske højderygge. Den viden har også været til stor hjælp i arbejdet på GEUS. I forbindelse med studierne har Sam været med et privat firma i Mongoliet.

På feltarbejde kommer man tæt på hinanden

”Når man deler et lille telt med en kollega igennem nogle uger om sommeren i Grønland, kommer man til at kende sine kolleger på en helt speciel måde. Jeg synes vi har et virkelig godt samarbejde og sammenhold her på GEUS og jeg kan rigtig godt lide at arbejde sammen med mine kolleger – jeg føler vi er et godt team”, fortæller Sam.

Der er ikke noget at sige til at Sam befinder sig godt med feltarbejdet i Grønland, for i sin fritid både løber, traver, klatrer og ror han i kajak. Og så er en del af Sams fritid gået med at lære dansk, som det forventes, at man som ikke-dansktalende giver sig i kast med, når man bliver ansat på GEUS.​​

Mød en kontorfuldmægtig

Administrationen af afdelingerne i GEUS ligger i hænderne på kontorfuldmægtige. Bettina Andersen administrerer Geologisk Datacenter, som har ca. 35 medarbejdere.

Med Bettinas brede uddannelse og erfaring inden for kontor og bibliotek, bl.a. som afdelingsleder i Danmarks Statistik igennem 15 år, var hun godt rustet til at tage fat på opgaverne i Geologisk Datacenter som afdelingssekretær. Det drejer sig primært om at holde styr på afdelingens økonomi og mange projekter. Derudover servicerer Bettina afdelingens medarbejdere med rejser, møder osv.

Flinke og hjælpsomme kolleger

Bettina er kontoruddannet i offentlig administration ved Københavns Kommunes Biblioteker, hvor hun bl.a. også er blevet uddannet til biblioteksassistent. ”Jeg er glad for mit job hos GEUS og synes jeg har gode kolleger, der altid er flinke til at hjælpe og svare på faglige spørgsmål”, siger Bettina, og fortsætter: ”Jeg kunne bestemt godt se mig selv på GEUS om 5 år, som tingene ser ud nu”. 

Portræt af Bettina Andersen

Bettina Andersen, kontorfuldmægtig

Plads til familielivet 

Puslespillet med at få familieliv og arbejdsliv til at gå op, synes Bettina, at GEUS giver god mulighed for. Den store fleksibilitet giver plads til Bettina som familiemenneske, som oven i købet også gerne lægger rigtige puslespil, helst med 2000 brikker eller flere.

Mød en laborant

Præparation af palynomorfer til biostratigrafiske aldersbestemmelser – det er det, Annette Ryge har som fagområde hos GEUS. Det kan lyde langhåret, men for en laborant er det et interessant og ikke så almindeligt felt, som aldrig bliver ensformigt​.

Annette præparerer borekerner og klippestykker fra både Danmark og Grønland ved at knuse dem med en hammer, så geologerne kan finde f.eks. pollen, sporer, dinoflagellater og mikrofossiler og på den måde aldersbestemme lagene. Inden præparatet sendes til geologerne tjekker Annette det i mikroskopet for at se om alt er i orden.

Med boreholdet i Grønland

Tre gange har Annette været med et borehold i Grønland, hvor hun stod for maden i felten. Hun har også været med til at logge borehullet med forskellige sonder, som kunne fortælle noget om temperatur og stråling. Det er et enormt og smukt land, som var en stor oplevelse for mig, siger Annette. 

Portræt af Annette Ryge

Annette Ryge, laborant

Arbejdet er meget forskelligartet, og det gør hver arbejdsdag spændende. Næsten alt vores arbejde foregår nemlig i hånden, og man skal have fornemmelse for hver eneste prøvebehandling. Så det bliver aldrig rutine, og det passer mig rigtig godt, fortæller Annette.

Tid til både børnebørn og kolleger

I sin tid søgte Annette jobbet, fordi det lød til at være samfundsmæssigt nyttigt og lidt specielt som ikke så mange beskæftiger sig med i Danmark. Jobbet har levet op til forventningerne og kollegialt er Annette også glad for sin arbejdsplads. Jeg kan altid få hjælp hos kollegerne, ikke blot i min egen afdeling, men også i laborantgruppen, hvis der er brug for det. Så Annette kan sagtens se sig selv i sit laboratorium flere år frem i tiden, samtidig med at der også er tid til børnebørnene og læsning af gode bøger.

Mød en ph.d.-studerende

Hvad er oliepotentialet i den danske Centralgrav i Nordsøen? En metode til at få svar på dette spørgsmål er at undersøge sammenhængen mellem det øvre jurassiske kildbjergartspotentiale og fyldningshistorien af de kretasiske reservoirer. Det er formålet med Louise Ponsaing Lauridsens ph.d.

Louises ph.d.-projekt omfatter en undersøgelse af de øvre jurassiske intervaller for at kortlægge og karakterisere dem for deres oliepotentiale, deres organisk petrografiske sammensætning, deres biologiske markører og en vurdering af deres bidrag til olieforekomsterne i den danske Centralgrav. Det foregår bl.a. ved mikroskopanalyse og bassinmodellering i PetroMod.

Tre måneder i Brasilien

Louise er netop kommet hjem fra tre måneders udveksling i Brasilien, hvor den primære opgave var at foretage organisk petrografi på en række af sine egne prøver i samarbejde med en af de største eksperter på området. ”Ekspertisen på laboratoriet i Brasilien er primært baseret på kulpetrografi, og da mine prøver er skiferprøver og derfor petrografisk er meget forskellige fra kulprøver, var det utroligt spændende at få muligheden for at diskutere de forskelle og ligheder der gør sig gældende. Det var også lærerigt at få et indblik i, hvordan et andet laboratorium svarende til det danske jeg normalt arbejder i, fungerer” fortæller Louise.

Portræt af Louise Ponsaing Lauridsen

Louise Ponsaing Lauridsen, ph.d.-studerende.

Fra videnskabelig assistent til ph.d.-studerende

Lige efter at Louise havde afsluttet sit kandidatspeciale, blev hun ansat som videnskabelig assistent på GEUS. I den forbindelse foretog Louise et litteraturstudie om olieefterforskningen i Baffin Bay ud for Grønland og hun var også med i 7. udbudsrunde for olieefterforskningslicenser i Nordsøen. Og da der dukkede en nærmest skræddersyet ph.d.-stilling op på GEUS, hvis hovedformål var at undersøge kildebjergartspotentialet i den danske Centralgrav op, var det nærliggende for Louise at søge den.

Louise er vokset op på landet, men bor nu på Østerbro med sin kæreste. ”Det er rart at skifte byens luft ud med den friske landluft, siger Louise og fortsætter: ”jeg elsker at komme hjem at hilse på både katte, hund og heste, når lejlighed byder sig, men Østerbro er slet ikke så tosset som motionsrum, og så er der jo ikke så langt på arbejde”.​​​​

Mød en seniorforsker

Zyad Al-Hamdani arbejder med kortlægning af havbunden i de danske farvande. Han kommer fra Irak, og har taget sin master og ph.d. i England.

Som en del af EU's projekt EUSeaMap kortlægger Zyad Al-Hamdani bunden af forskellige danske og baltiske havområder. Han måler deres egenskaber akustisk og tager jævnligt prøver af sedimenterne undervejs. På den måde sikrer han sig, hvilke substrattype de forskellige akustiske målinger svarer til. EUSeaMap er opfølgningen på et andet prisbelønnet projekt, BALANCE, som han ledede frem til dets afslutning i 2007.

Fra Irak til Slangerup og GEUS

”Jeg kan ikke sidde stille og lave ingenting”, insisterer Zyad Al-Hamdani. Han er et fredeligt energibundt, som har taget sin master og ph.d. i undervandsakustik i henholdsvis Leeds og Bath i England. Derefter arbejdede han 16 år i Irak og i Libyen indtil år 2000, hvor han flygtede til Danmark med sin kone og tre børn.

Portræt af Zyad Al-Hamdani

Zyad Al-Hamdani, seniorforsker

"Jeg kom tilbage til forskningen ved hjælp af en kollega i England. Han havde bekendte i det akustiske firma Reson A/S i Slangerup, og de ville meget gerne have mig". Fra Reson fik han kontakt til DMU, og sammen med blandt andre DMU og GEUS søgte og fik han i 2005 penge til Danmarks deltagelse i EU projektet BALANCE. Herefter startede han som projektforsker ved GEUS samme år.

Naturbeskyttelse på havbunden

"Ud fra eksisterende data skulle vi lave landskabskort over havbunden, så man kan prioritere ressourcerne og beskytte de sårbare habitater. Det blev en meget stor succes, og undervejs har jeg deltaget i tre andre EU projekter. I dag arbejder jeg med habitatkort over havbunden som en del af naturstyrelsens projekt til Natura 2000 og til råstofområde-kortlægning. Vi måler havbunden op med sidescan sonar og seismisk udstyr og tager bundprøver undervejs, så vi kan se, hvad de forskellige signaler svarer til nede på havbunden."

GEUS som et internationalt samfund

”Jeg elsker at arbejde i GEUS. Forholdet til kollegerne er fantastisk. Det er et internationalt samfund, hvor jeg har flere kammerater end kolleger. Man lytter meget til hinanden her. I dag er jeg 58, så jeg planlægger at blive i GEUS, til jeg går på pension, for jeg elsker mit job. Forskning er ikke mit arbejde, det er min hobby”

"I min fritid læser jeg meget, og jeg elsker at gå i skoven og ved stranden", fortæller han. Meget heldigt bor han i dag i Hørsholm, så hvad han har i transporttid til arbejde, kompenseres af naturen lige uden for døren.

Mød en seniorrådgiver

Interview og snak med seniorrådgiver. Som seniorrådgiver styrer Martin Hansen udviklingen af de databaser, som GEUS har ansvaret for. Han elsker databaser og at programmere dem.

GEUS administrerer en række af landets store databaser med geologiske data fra boringer, geofysiske undersøgelser, indsamlede prøver fra Grønland og meget mere. Martin Hansen koordinerer udviklingen af disse databaser. Også de publicerede artikler fra hver enkel forsker på GEUS ligger i en database, som virksomhedens hjemmeside søger i, når nogen beder om et CV.

Fra geolog til systemkoordinator 

Oprindelig er Martin Hansen uddannet geolog, og allerede som studerende havde han studiejob på GEUS med programudvikling. Meget passende indeholdt hans speciale et afsnit om et selvudviklet program til clusteranalyser på fingrustællinger. Siden 1988 har han arbejdet med at beskrive boreprøver, bruge data fra databaser og udvikle databaser for GEUS. Først ved selv at kode dem og nu som koordinator, så der går ikke længere ret meget tid med at programmerer.

For geologen Martin Hasen har der været en interessant læreproces efter ansættelsen: ”Vi har mulighed for 37 timers kurser hvert år, men meget af det software, vi bruger, er så specialiseret, at der ikke er gode kurser i dem. Så må man læse det op i en bog”. Han er godt tilfreds med at arbejde på GEUS. ”24 år taler for sig selv”, mener han.

Portræt af Martin Hansen

Martin Hansen, seniorrådgiver

Martin er databasernes mand 

Nu, hvor han ikke længere programmerer selv, er det blevet en hobby. ”Programmering er smaddersjovt. Jeg har lavet en app til min android-telefon, så jeg kan redigere i de databaser, som telefonen gemmer sine data i”, fortæller han glad om sin app aSQLiteManager. Den er til frit download på android-marked, og det er hans anden store passion også - en app som simulerer den gamle lommeregner HP41CV. ”Jeg har arbejdet med den app i et års tid, og jeg udvikler stadig på den”, siger han. På internettet er der et helt fan society for den originale lommeregner.

Uden for kodernes verden har Martin sommerhus på Bogø, som ligger lige ved siden af Farøbroen over Storstrøm. Det er et godt sted at være, og at være på Bogø udelukker jo ikke at kode.