GEUS’ rekrutteringsproces

GEUS er som offentlig institution underlagt krav om offentliggørelse af ledige stillinger, og vi modtager derfor ikke uopfordrede ansøgninger. Vi slår ledige stillinger op på GEUS’ hjemmeside, job-i-staten og andre relevante faglige medier.

Når du ansøger om en stilling hos GEUS, vil du blive bedt om at oplyse en række personlige oplysninger som vi skal sikre opbevares og behandles efter reglerne. Nedenfor er rekrutteringsprocessen hos GEUS nærmere beskrevet. 

  1. GEUS anvender Statens e-rekruttering – HR-manager – til håndtering af rekrutteringsprocessen. Når du søger en stilling vil du blive bedt om at oplyse en række personlige data så som navn, adresse, uddannelse mv. Du vil også blive bedt om at vedhæfte dit CV samt eksamensbevis mv. For videnskabelige stillinger vil du tillige blive bedt om at vedhæfte din publikationsliste.
  2. Ved hver ansættelse nedsættes et ansættelsesudvalg. Det er kun ansættelsesudvalget samt HR-medarbejdere, der har adgang til HR-manager og kun til den aktuelle stilling. Ansættelsesudvalget gennemgår ansøgningerne og udvælger kandidater til samtale.
  3. Du indkaldes til samtale af den ansvarlige chef. Såfremt der er behov kan der evt. afholdes yderligere en samtale.
  4. Ansættelsesudvalget kan vælge at indhente referencer på den kandidat man ønsker at ansætte. Det sker dog først efter at det er aftalt med kandidaten som også efterfølgende oplyses om indholdet af referencen.
  5. Når ansættelsesudvalget har besluttet, hvem man ønsker at ansætte, udarbejdes en indstilling til GEUS’ direktør med oplysninger om navn, uddannelse og begrundelse samt bilagt ansøgningen og dokumenterne til denne.
  6. Hvis du tilbydes stillingen vil den ansvarlige chef kontakte dig snarest efter beslutningen er truffet. Afslag til andre kandidater sendes umiddelbart efter indgåelse af kontrakt.

For videnskabelige stillinger sker der en faglig bedømmelse af kandidaternes videnskabelige kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som gennem HR-manager får adgang til samtlige ansøgninger med bilag. Ved stillinger på seniorniveau består udvalget af ét GEUS medlem og to eksterne medlemmer, alle på seniorniveau. Sammensætning af bedømmelsesudvalget oplyses og sendes i høring inden den faglige bedømmelse går i gang.

 

Hvordan behandles dine data

Som nævnt benytter GEUS HR-manager som rekrutteringssystem. Du kan på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen trække din ansøgning, og selv berigtige eller slette alle dine oplysninger og bilag. Alternativt vil GEUS kunne berigtige eller slette materialet manuelt.

Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål til rekrutteringsprocessen, herunder behandlingen af dine data. Skriv til geus@geus.dk eller ring på 38 14 20 00.

Alle ansøgninger bliver automatisk slettet i HR-manager efter et halvt år. Alle der har været involveret i rekrutteringen, har en forpligtigelse til at makulere evt. udprintet materiale samt slette materiale, der er opbevaret i mailboks, drev el. lign.

Det materiale, som GEUS i henhold til lov om statens arkiver har pligt til at journalisere, bliver journaliseret i henhold til disse regler.