Din første tid i GEUS

For at sikre at du som ny medarbejder i GEUS får en god opstart, kommer du igennem et forløb og en række aktiviteter, du kan læse mere om her på siden.

Inden opstart

Inden din første arbejdsdag i GEUS, vil du modtage en velkomstmail med informationer om GEUS, din første dag og introduktionsprogrammet.

I velkomstmailen vil der være vedlagt en plan, så du kan få overblik over de aktiviteter og områder, som du skal igennem de første fem dage. Derudover er der i mailen bl.a. links til GEUS’ strategi, værdier, ligestillingspolitik og -handlingsplan.

Introduktionsprogram

Som ny medarbejder i GEUS kommer du igennem et introduktionsprogram, der skal sikre, at du får en god opstart og kommer godt ind i de nye opgaver.

Den første dag vil der normalt blive serveret fælles morgenmad i afdelingen, og efterfølgende vil der være en rundvisning, hvor relevante personer og afdelinger introduceres. Du vil også få tilknyttet en kollega den første dag, som skal være introansvarlig. Den introansvarlige vil hjælpe med de praktiske forhold ved opstarten og være din sparringspartner.

I løbet af de første fem dage vil du blive introduceret til dine arbejdsopgaver, flexordning, tidsregistrering mv. Du vil desuden i løbet af introduktionsprogrammet få kendskab til:

  • Organisationen – herunder de forskellige afdelinger i GEUS
  • Systemer
  • Politikker, retningslinjer og procedurer
  • GDPR, informationssikkerhed og beredskaber

Du kan læse mere om introduktionsprogrammet i vores tjekliste til modtagelse af nye medarbejdere.

Prøvetidssamtale

Efter cirka 2 måneders ansættelse ved GEUS vil du have en prøvetidssamtale med din leder. Samtalen skal afdække din opstart, samt hvorvidt ansættelsen forløber tilfredsstillende både for dig og din leder.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores opstart og introduktionsforløb, kan du kontakte os her.