CCUS-projekt 2020

Som en del af en prioriteret indsats for fangst, lagring og anvendelse af CO₂ (CCUS) i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet blev GEUS i 2020 tildelt en projektbevilling til forskningsinitiativer, der skal skabe et større grundlag af viden om de tekniske muligheder for CCUS i Danmark. GEUS ledede forskningsinitiativerne, der bl.a. også inddrog Energistyrelsen, Gas Storage Denmark og Energinet.

Forskningsinitiativerne afdækkede:

  • de tekniske potentialer for udvikling af kosteffektive fangstteknologier.
  • kortlægning af transportmuligheder mellem punktkilderne og anvendelse eller lagring af COi Danmark.
  • potentiale for midlertidig og permanent lagring af COi den danske undergrund.
  • sikkerhedsaspekter ved CO2-lagring.
  • anvendelsespotentialer for CO2, herunder business case for salg af CO2 til syntetisk brændsel (PtX).

Formålet med forskningsinitiativerne var, at GEUS skulle oparbejde en bred faglig kapacitet inden for CCUS til at nå de danske klimamål.

Hovedleverancen for projektet var at bidrage til det samlede strategiarbejde omkring den grønne omstilling med særligt fokus på en samlet strategi for CO2-fangst, lagring og anvendelse (CCUS) og PtX i Danmark. Strategien skal understøtte udbredelsen af fremtidens grønne løsninger.

For GEUS var hovedopgaven at belyse potentialet for både midlertidig og permanent lagring af CO2 i den danske undergrund. Dette er gjort i en række geofaglige rapporter udgivet i GEUS' rapportserie. Alle rapporter er tilgængelige herunder: