På jagt efter mammutoliefelter

For at genskabe interessen for oliejagt i havbunden ud for Vestgrønland udførte GEUS nye seismiske undersøgelser i samspil med firmaet TGS-Nopec, som i første omfang blev hyret til opgaven af Råstofdirektoratet i Grønland og siden selv har foretaget meget store investeringer i dataindsamling.