Målestationer ved isranden

Massetabet fra Indlandsisen vækker naturligt nok bekymring.

Blandt andet på baggrund af daværende miljøminister, Connie Hedegaards besøg sammen med GEUS’ direktion ved GEUS’ forsøgsmålestation i kanten af Indlandsisen i Sydgrønland, lancerede Klima- og Energiministeriet i 2007 måleprogrammet PROMICE (Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet).