Tidlig advarsel om sivende pesticider

På oprindelig fem, men nu seks bedrifter forskellige steder i landet med forskellige jordbundsforhold bliver markerne sprøjtet med pesticider, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Det bliver nøje overvåget, hvor hurtigt pesticiderne bevæger sig ned mod grundvandet.

Programmet har også fokus på nedbrydningsprodukterne, der nogle gange kan være lige så problematiske som selve pesticiderne.