GEUS´ GEOLOGISKE ARBEJDE I DANMARK 1995-2013

En samlet model for landets ressourcer af grundvand er en af milepælene i Danmark efter oprettelsen af GEUS.

Blandt de øvrige er et nyt varslingssystem for nedsivende pesticider samt forskning i metoder, der kan vride mere olie ud af kalken i Nordsøen og på den måde bidrage med milliarder til samfundsøkonomien.