Udsigt til øretæver

I DGU vidste man bedre, idet geolog Walter Brüsch havde sat sig grundigt ind i området. Brüsch stillede op i medierne og fortalte, at de gældende beskyttelsesplaner mod pesticider i grund- og drikkevand var utilstrækkelige.

DGU’s ledelse fulgte op og lagde store anstrengelser i at få Miljøstyrelsen til at gennemføre en forbedret pesticidstrategi.

Desuden havde ph.d.-studerende på DTU Johnny Fredericia, som senere blev direktør for GEUS, vist, at der mange steder i Danmark er sprækker i undergrundens lerlag, som betyder, at miljøfremmede stoffer kan vandre relativt hurtigt ned i grundvandet.

Det kom som noget nær en bombe under Miljøstyrelsens hidtidige godkendelsesstrategi og førte til, at både Miljøstyrelsen og DGU blev bestormet med kritiske henvendelser fra pesticidindustrien og landbrugets organisationer.

Imidlertid stod DGU i et dilemma. Trods den politiske fokus på området var der bevilget meget få midler til arbejdet med at overvåge pesticider, og kun en lille del af dem var tildelt DGU.