Personligt tilsyn med boringer

Selv uden udstationerede geologer havde DGU fortsat en rolle i tilsynet med boringerne.