Oversøiske oliekunder

På grundlag af rapporten fra DGU forhandlede staten i 1976 en ny aftale med DUC.