Top 10 kæmpesten i Danmark

Høvængestenen. Foto: Henrik J. Granat

Udforsk og få overblik over de 10 største kæmpesten i Danmark, vi har kendskab til i dag. De bornholmske kæmpesten er dog ikke medregnet, da de måles efter en anden og større målestok