Store Rønsten

Store Rønsten ligger på et lavvandet rev, der er smalt men kilometer langt, og strækker sig mod sydøst ud fra Kalø Slotsruin. Revet er tørlagt ved lavvande. Rønnet er dog adskilt fra ruinøen ved en dyb rende. Store Rønsten ligger knap 2 km ude fra kystvejen Molsvej, men ses alligevel tydeligt ved lavvande.

Store Rønsten er en kalifeldspatrig granit med velformede rektangulære lyserøde feldspatkorn, hvoraf mange er Carlsbad-tvillinger. Det kaldes også en porfyrisk granit, hvori store feldspatkorn og kvartskorn findes indlejret i ret fin grundmasse, der her består af feldspat, kvarts og en hel del sorte mineraler.

På nordfladen ses klassiske kraftige skurestriber, som i lighed med andre store sten ses i længderetningen på en fladslidt flade.

Havet har vasket den fri af et lavt bundmoræneland fra istiden sammen med en stribe andre meter store sten, der bryder havoverfladen på Rønnet. Bølger har høvlet morænelandet ned og transporteret de lettere materialer, ler, sand og grus, bort – resulterende i et abrasionsflak.