Stemningen

Bispebjerg Kirkegård i Københavns Nordvest kvarter har sin egen rokkesten. Sådan lidt skibsformet med spids stævn og et bredt og stejlt agterspejl. Stemningen, som stenen hedder, er et kunstværk i Halmstad-gnejs udført af billedhuggeren Preben Boye. Stemningen er sammen med stenen Bro på Vesterbro i København to af Danmarks største sten hentet på en blokvogn.

Stemningen består af Halmstad-gnejs hentet i et stenbrud i svenske Halland nær Halmstad. Halmstad ligger i Sydvestsveriges højmetamorfe region. Bjergarterne i regionen er dannet under særligt højt tryk på et tidspunkt, da to kontinenter stødte sammen. Trykpåvirkningen skete i to omgange: For 1,4 milliarder år siden og igen for 900 millioner år siden. Blankslebne partier på stenen betyder, at det er meget nemt at se gnejsen med sine karakteristiske bånd og folder i rød og sort. De røde farver kommer fra kalifeldspat og fine krystaller af kvarts. De mørke bånd består hovedsagelig af glimmermineralet biotit, men det skulle også være muligt at finde hornblende samt magnetit, der er magnetisk.