Skæringstenen

Skæringstenen vejer 86 ton, og det gør den muligvis til den største sten i Østjylland. Den lå i vejen for fundamentbyggeri til et nyt boligkompleks i Skæring. Men i stedet for at blive sprængt, blev den reddet, flyttet, undersøgt og står nu som vartegn i den lille forstad til Aarhus.

På en informationstavle ved Skæringstenen står der:

Skæringstenen er en lys granitisk gnejs med følgende sammensætning af mineraler.

  • ca. 40% lyserød kalifeltspat, hvorfra lyset reflekterer fra spalteflader
  • ca. 30% grålig glasagtig kvarts
  • ca. 25% hvidlig feltspat af plagioklastypen
  • ca. 5% sorte glimmerflager af biotittypen

Biotitflagerne er parallelt orienterede. Det giver bjergarten en planar struktur, der bl.a. kan ses på det sydvestlige og nordøstlige hjørne af stenen. Foliationen har forskellig orientering i de to hjørner. Det skyldes, at stenen er blevet foldet og plastisk deformeret under dannelsen, der skete ud fra en smeltet masse dybt i jorden for mere end en 1 milliard år siden. En grovkornet granitisk åre (en pegmatit gang) går gennem stenens vestside.
Stenen har været en del af de svenske bjerge. Et mere præcist sted kan desværre ikke angives, da granitter som Skæringstenen, er meget udbredte i det skandinaviske område.