Myrestenen

Myrestenen ligger femkantet og flad mellem to moser under bøg og gran på en smuk vandrerute i statsskoven Ganløse Eged i Nordsjælland, hvor du også kan finde en rokkesten. Myrestenen består af stribet og foldet gnejs.

Myrestenen er en tydeligt stribet og foldet grå gnejs. Gnejs betegner en bjergart omdannet og foldet under stort tryk dybt i jordskorpen. På oversiden ses en pegmatitisk åre af centimeterstore blågrå og blegt rosa feldspatkrystaller. Stenen stammer sandsynligvis fra Sydsverige, hvor gnejs er den mest udbredte grundfjeldsbjergart.

Ganløse Eged ligger i et småkuperet dødislandskab med mange bakker og tørvelavninger. Langs skovens nordside findes en tunneldal med Bastrup Sø og Buresø og Ganløse Ås, som tilsammen er nationalt geologisk interesseområde.