Mørupstenen

Mørupstenen er Jyllands største sten. Stenen befinder sig i Herning hvor man med en lille gåtur finder den langs en mark. Dens flade overside er som et mindre stuegulv, men du ser kun toppen af isbjerget. En højde på 6 meter er bestemt med geofysiske metoder.

Mørupstenen består af Larvikit, og den er dermed en ledeblok. Larvik ligger på østsiden af Oslofjorden, hvor Larvikit findes som faststående fjeld. Larvikit består af op til 90% feldspatkrystaller, der er 2-4 cm store. Feldspat inddeles i hovedtyperne kalifeldspat med Kalium og plagioklas med Natrium og Calcium. Larvikittens feldspat er helt særlig, idet den består af en blanding af de to typer og indeholder derfor både Kalium, Natrium og Calcium. En sådan treholdig feldspat kaldes ternær. Mellem feldspatkrystallerne findes et lille indhold af sorte mineraler men ingen kvarts

Isdækket der bragte stenen

Kosmogen eksponeringsdatering fortæller, at Mørupstenen har ligget eksponeret for stråling fra himmelrummet i 75.000 år. Det var altså for 75.000 år siden, den så dagens lys igen efter rejsen indkapslet i indlandsisen. Eksponeringstidspunktet antyder, at Mørupstenen er bragt til Herning egnen under sidste istid i Mellem Weichsel. Mørupstenen ligger indenfor Sundsørefremstødets dækningsområde. Sundsørefremstødet nåede for 65-60 tusind år før nu omkring 40 km længere mod syd end Hovedfremstødet, der stod ved Hovedstilstands¬linien for 23-21 tusind år siden. Det er også muligt, den blev bragt til Herning egnen med et isfremstød fra nord under næstsidste istid Saale Istiden, og at den derefter har ligget under et dække af jord, der har beskyttet mod kosmisk stråling frem til Mellem Weichsel.