Havrum Søsten

Havrum Søsten ligger i et åbent fladt landskab med dyrkede marker til alle sider. Den er stor og jordfast med en blankslidt sydside efter alle de børn og buksebage, der er kuret ned, fordi det efter sigende skulle beskytte mod sygdom. Havrum Søsten lå før ved den nu udtørrede Havrum Sø. Der landede den, da en kæmpejomfru i misundelse kastede den efter Tamdrup Kirke – altså ifølge sagnet!

Havrum Søsten består af homogen mellemkornet rødgrå granit. Den har lighedspunkter med granit fra Bornholm. På stenens vestside ses en pegmatitgang med cm store mineralkorn af rød feldspat, hvid plagioklas og røgkvarts.

Istiden

Kosmogen eksponeringsdatering fortæller, at Havrum Søsten har ligget eksponeret for stråling fra himmelrummet i knap 15.000 år. For 15.000 år siden så den altså dagens lys igen efter en rejse indkapslet i indlandsis. Den aktive is fra det Ungbaltiske Isfremstød forlod Østjylland for ca. 19.000 år siden. Herefter gik der andre 4.000 år, før Havrum Søsten var smeltet fri af dødis, eller dækkende sediment var skyllet af. Alt i mens tog det Østjyske istidslandskab langsomt form.