Dyrestenen

Dyrestenen ligger på åben mark syd for Kalundborg. Den består af rød granit og er stor og flad med omtrent 30 m2 overflade. Ifølge sagnet er den kastet af en trold fra Røsnæs. Men Indlandsisen kan jo også have bragt den med fra Østersøens granitiske grundfjeldsområder.

Dyrestenen består af rød mellemkornet granit med en svagt udviklet lagdeling bestående af rød feldspat, hvid plagioklas og grå eller glasklar kvarts. Sine steder ses op til 5 cm store teglrøde feldspatkorn med tydelige spalteflader.

Dyrestenens oprindelse

Både Asnæs og Røsnæs er randmorænestrøg dannet af Bælthav Isstrømmen i slutningen af sidste istid. Isfremsstødet kom fra egnene omkring Østersøen, og derfor kan stenens oprindelsessted muligvis søges i det granitiske grundfjeld der.