Bro

Bro er en kæmpe skulptur hugget i Halmstad-gnejs. Den står opstillet foran Codans hus på Frederiksberg. Med en anslået vægt på 80 tons er det sandsynligvis den største sten i Danmark hentet på en blokvogn.

Bro består af Halmstad-gnejs hentet i et stenbrud i svenske Halland nær Halmstad. Halmstad ligger i Sydvestsveriges højmetamorfe region. Bjergarterne i regionen er dannet under særligt højt tryk, der opstod, da to kontinenter stødte sammen. Trykpåvirkningen skete i to omgange: For 1,4 milliarder år siden og igen for 900 millioner år siden. Blankslebne partier på stenen betyder, at det er meget nemt at se gnejsen med sine karakteristiske bånd og folder i rød og sort. De røde farver kommer fra kalifeldspat og fine krystaller af kvarts. De mørke bånd består hovedsagelig af glimmermineralet biotit, men det skulle også være muligt at finde hornblende samt magnetit, der er magnetisk.