Omø

Fra istid til nutid

Omø er som så mange andre af de små danske øer kraftigt påvirket af bølger og strøm i havet. Dens placering ved det sydlige indløb til Storebælt er med til at give øen et kantet og lidt langstrakt udseende.

Ved den sydlige revspids deles den nordgående bølgestrøm op i to strømme, som smyger sig øst og vest om øen, og de mødes atter ved den nordlige spids af øen. Her slår bølgerne sammen og opbygger en helt særlig kysttype.

Syd for Revspids omkring Skovbanke finder man en høj aktiv kystklint, der fortæller at Omø er opbygget af aflejringer fra den sidste istid. Klinten skifter hele tiden udseende, fordi havet eroderer i den, så nye lag blottes.

Hvor
Omø ligger syd for Skælskør ude i Storebælt

Koordinater
55.170658, 11.159899

Region Sjælland

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Omø set fra Skovbanke.
Foto: Niels Nielsen