Maglesø og Mørkmose Bjerg

Det bugter sig i bakke dal

Man kan ikke se Maglesø, før man kommer helt tæt på. Den ligger godt gemt inde i et overdådigt bakket landskab. Landskabet har fået sit nuværende udseende i løbet af istidens sene del, hvor store mængder smeltevand har afsat sand og fint grus i lavninger, førend området atter blev overskredet af den sidste is, der nærmest draperede smeltevandslandskabet med et tyndt lag moræneler. Herved blev de "bløde" bakker skabt.

Hvor
Maglesø og Mørkmose Bjerg ligger godt 10 kilometer syd for Holbæk

Koordinater
55.634646, 11.688874