Glænø

Øen med den mærkelige form

Glænø er i dag omgivet af Basnær Nor mod vest og Holsteinborg Nor mod øst. Mod nord forbindes øen til fastlandet af en kunstigt anlagt dæmning. Mod syd ses en kort strækning med lave kystklinter, der viser at Glænø er bygget op omkring en kerne af istidsaflejringer.

Vest og øst for øen ses nogle spøjse og lave sandtanger, det er Vesterfed og Østerfed, der som fremmedlegemer synes at være hægtet på kernen af istidsaflejringer. Fra Glænø kan man tydeligt se, hvem der bor på Omø. Det gør skarverne, og der er ikke mindre end 4.500 par, som er en af landets største skarvkolonier.

Hvor
Glænø ligger ved Sydsjælland mellem Skælskør og Karrebæksminde

Koordinater
55.20219, 11.417112