Sødalen ved Lemvig

En dal midt i byen

Det bakkede terræn omkring Lemvig er skabt af isen, da den her gjorde holdt i en længere periode. Sødalen som starter midt i Lemvig by er udgravet af isen og smeltevandet, og dalen er en forlængelse af lavningen Lem Vig, som udmunder i Nissum Bredning.

Hvor
Sødalen starter lige i midten af Lemvig By

Koordinater
56.542528, 8.316683