Karlby Klint

Hvad er mosdyr?

Navnet "Mosdyr" forvirrer. Det antyder, at organismen er en mellemting mellem en plante og et dyr. Mosdyr er små kolonidannende dyr, der fortrinsvis lever på havbunden.
Navnet har muligvis sin oprindelse i dyrets formeringsmekanisme. Det er nemlig kun begyndelsen af en lille ny mosdyrkoloni, der foregår ved kønnet formering. Resten af udviklingen foregår ved noget så ordinært som knobskydning. Præcis som en plante, der skyder op af jorden, vokser og forgrener sig. Mosdyrenes skeletter findes nemt på opskyllet tang langs kysterne i dag.
Men vil man gerne se og selv finde fossile mosdyr er det en rigtig god idé at tage til Karlby og Sangstrup Klint på Djursland.

Hvor
Karlby Klint ligger 10 kilometer nord for Grenå ud til Gjerrild Bugt

Koordinater
56.481352, 10.893835

Region Midtjylland

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Karlby Klint på Djursland på
Foto: Peter Warna-Moors