Hedeland

Først råstofgravning og senere rekreativt område

Hedeland er et spændende landskab. Området er bindeled mellem historie, nutid og fremtid.
Istidens sten-, grus- og sandaflejringer har dannet grundlaget for mere end 100 års grusgravning og vendt op og ned på den oprindelige flade moræneslette.
I Hedeland er der siden 1977 sideløbende med gravningen, genskabt et naturpræget fritidsområde.

Hvor
Hedeland ligger 2 kilometer syd for Hedehusene vest for København.

Koordinater
55.621323, 12.172809

Andet
Aktiviteter Hedeland
www.hedeland.dk

Region Hovedstaden

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Hedeland.
Foto: Jørn Waneck