Den nærende isfjord - dyr og planter

Smeltevand fra gletscherisen i Kangia indeholder store mængder næring, og isfjeldene skaber turbulens i vandmasserne, som bringer relativt varmt og næringsrigt vand fra dybere lag op til overfladen. Året rundt produceres der store mængder plankton, og isfjordens enorme spisekammer tiltrækker masser af krebsdyr, fisk, havpattedyr og fugle. På land er klippegrunden næringsfattig, og fjeldhede er den mest udbredte vegetation.