Kortlægning af grundvandsmagasinerne

Når man skal planlægge forvaltningen af grundvandet, er man nødt til at have viden om de jordlag det bevæger sig igennem, samt grundvandsressourcernes kvalitet, størrelse og udbredelse. Derfor har man udviklet en hel række metoder og værktøjer som kan give os et godt kendskab til grundvandet som ressource.