Grundvand og Politik

I Danmark har vi en lang tradition for politisk forvaltning af grundvandet. Det er et område der udvikler sig hele tiden, i takt med at der dukker nye trusler op mod grundvandet. Samtidigt er der kommet en øget bevidsthed om, at grundvandet ikke respekterer landegrænser. Vores medlemskab i EU gør, at vi i fællesskab med de andre medlemslande skal arbejde hen mod fælles mål for beskyttelsen af denne livsvigtige ressource.