www.geus.dk > Publications > 2001 > This page

2001 PUBLICATIONS

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
GEUS logo - link to main page

PUBLIC AVAILABLE REPORTS

Data banks, informationstechnology and information to the general public

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/39 GEUS: Well data summary sheets volume 36. North Sea wells. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/59 Jakobsen, A.V., Møller, L.L., Pedersen, B.A. & Jensen, H.H.: JUPITER kursus maj 2001. København: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/98 Dawes, P.R., Glendal, E.W. & Eriksen, B.: An English glossary for GEUS publications: spelling and usage of troublesome words made easy. Copenhagen: GEUS, 55 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/113 Jakobsen, A.V., Møller, L.L., Pedersen, B.A. & Jensen, H.H.: JUPITER kursus november 2001. København: GEUS, 96 pp.

Water resources

Asman, W.A.H., Felding, G., Kudsk, P., Larsen, J., Mathiassen, S. & Spliid, N.H. 2001: Pesticides in air and in precipitation and effects on plant communities. Pesticides Research. 57/2001 . Miljøstyrelsen, 196 pp.

Bloomfield, J., Griffiths, K., Jakobsen, P.R. & Rosenbom, A.E. 2001: Geology of chalk aquifer. In: Nygaard, E. (Compiler): Fracflow. Final report (Reference Period: 01.12.97 - 31.05.2001). Contaminant transport, monitoring technique, and remediation strategies in cross European fractured chalk, Geological Survey of Denmark and Greenland, Ben-Gurion University of Negev, British Geological Survey, Institut für Angewandte Geologie Karlsruhe & Hebrew University of Jerusalem, 20-46.

Boutrup, S., Svendsen, L.M., Bijl, L.v.b., Andersen, J.M., Bøgestrand, J., Grant, R., Ellermann, T., Henriksen, P., Jensen, J.P., Stockmarr, J. & Laursen, K.D. 2001: Vandmiljø 2001. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Faglig rapport fra DMU. 379. Silkeborg: Danmarks Miljøundersøgelser, 64 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/1 Morthorst, J. & Rasmussen, P.: Ballerup Vandforsyning, Pilegården Vandværk. Placering af ny indvindingsboring og opstilling af model for Pilegården Vandværk. 2. reviderede udgave. København: GEUS, 11 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/14 Morthorst, J. & Clausen, E.: Ballerup Kommune, Vandforsyningen. Ny kildeplads ved Lautrupgård III. København: GEUS, 58 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/15 Andersen, S.M.: Xenobiotics in soil. Copenhagen: GEUS, 54 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/29 Henriksen, H.J.: National vandressource model - Slutrapport for projektkontrakt 1996 - 2000. Mellem Miljø- og Energiministeriet og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). København: GEUS, 40 pp. + Bilag.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/34 TRACe-Fracture toward an improved risk assessment of the contaminant spreading in fractured underground reservoirs. Deliveries from GEUS Task 1.1, 1.2 and 1.3. Annual Progress report. Copenhagen: GEUS, 13 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/35 Klint, K.E.S., Sanchez, F., Gravesen, P. & Molinelli, L.: Geological settings and fracture distribution on a granite site in northern Spain. TRACe-Fracture toward an improved risk assessment of the contaminant spreading in fractured underground reservoirs progress report. Copenhagen: GEUS, 57 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/36 Klint, K.E.S., Rosenbom, A. & Gravesen, P.: Geological settings and fracture distribution on a clay till site in Ringe, Denmark. TRACe-Fracture toward an improved risk assessment of the contaminant spreading in fractured underground reservoirs progress report. Copenhagen: GEUS, 22 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/37 Rosenbom, A., Hansen, M. & Klint, K.E.S.: Image and SEM-analysis of fractures in clay till. TRACe-Fracture toward an improved risk assessment of the contaminant spreading in fractured underground reservoirs progress report. Copenhagen: GEUS, 28 pp + 1 CD-Rom.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/38 Rosenbom, A., Hansen, M., Klint, K.E.S., Lorentzen, H.J. & Springer, N.: Image and SEM-analysis of fractures in granite. TRACe-Fracture toward an improved risk assessment of the contaminant spreading in fractured underground reservoirs progress report. Copenhagen: GEUS, 110 pp. + 1 CD-ROM.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/45 Aamand, J.: Udvikling og afprøvning af nye metoder til bestemmelse af pesticiders forekomst og nedbrydning i grundvand. GEUS Projektkontrakt 1996 - 2000 Afsluttende rapport. København: GEUS, 13 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/56 Henriksen, H.J., Refsgaard, J.C., Sonnenborg, T.O., Gravesen, P., Brun, A. & Jensen K.H.: STÅBI i grundvandsmodellering. København: GEUS, 191 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/66 Henriksen, H.J., Sonnenborg, T. & Jakobsen, P.R.: Sønderjyllands Amt, grundvandsmodel for Bedsted (GRUMO). Konceptmodel, stationær grundvandsmodel, kalibrering og evaluering. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/83 Andersen, G.: Diffperm. Program til måling og beregning af væskepermeabilitet. Version 1.0. København: GEUS, 37 pp. + 1 CD-ROM.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/84 Andersen, G.: Kerne analyse af boring nr. K-14, Hjørnegårdsvej nr. 13, Lille Skensved. København: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/106 Lipthay, J.R.d.: Acclimation of natural microbial communities to phenoxyalcanoic herbicides. PhD thesis 2001. Copenhagen: GEUS, 165 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/110 Clausen, E. & Hinsby, K.: Geofysiske borehulslogs. Proms Kemiske Fabrik moniteringsboring PKF B2, Viemose. Copenhagen: GEUS, 6 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/129 Klint, K.E.S.: Fractures in glacigene diamict deposits; Origin and distribution. PhD Thesis 2001. Copenhagen: GEUS, 40 pp. + 6 Enclosures.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/135 Nygaard, E., Rosenbom, A.E. & Klint, K.E.S.: Eksperimenter på den olieforurenede grund Rantzausgade 57. Materialekarakterisering, fysiske betingelser og ventileringsmetoder - Samlet rapportering af delprojekterne nr. 3 og 9 under CEnter for VENTilering af jord og grundvand som in situ rensningsteknik (CEVENT). København: GEUS, 124 pp. + bilag.

Ernstsen, V., Henriksen, H.J., Platen, F.v. 2001: Principper for beregning af nitratreduktion i jordlagene under rodzonen. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen. 24/2001 . København: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse & Danmarks Miljøundersøgelser, 54 pp. [Available on www.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-713-9/html/].

Gale, I, Bloomfield, J. & Nygaard, E. 2001: Groundwater monitoring. In: Nygaard, E. (Compiler): Fracflow. Final report (Reference Period: 01.12.97 - 31.05.2001). Contaminant transport, monitoring technique, and remediation strategies in cross European fractured chalk, Geological Survey of Denmark and Greenland, Ben-Gurion University of Negev, British Geological Survey, Institut für Angewandte Geologie Karlsruhe & Hebrew University of Jerusalem, 5-14.

Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Paulsen, I., Jørgensen, J.O., Laubel, A.R., Jensen, P.G., Pedersen, M. & Rasmussen, P. 2001: Landovervågningsoplande 2000. NOVA 2003. Faglig rapport fra DMU. 376. Silkeborg: Danmarks Miljøundersøgelser, 154 pp [http:faglige-rapporter.dmu.dk].

Grath, J., Scheidleder, A., Uhlig, S., Weber, K., Kralik, M., Keimel, T. & Gruber, D. [Stockmarr, J.(Bidragyder)] 2001: "TheEU Framework Directive: Statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends, and aggregation of monitoring results". Final report. Wienna, Austria: Austrian Federal Ministry of Agriculture and Foresty, Environment and Water Management, 63 pp. + 12 annexes.

Gravesen, P. & Kelstrup, N. 2001: Grundlæggende geologi og grundvand. Undervisningsserie. 1. København: Miljøstyrelsen, 74 pp.

Hansen, B., Ernstsen, V. & Henriksen, H.J. 2001: Status omkring grundvandsbeskyttelse ved omlægning til økologisk landbrug.. FØJO-rapport no. 10/2001 , Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, 56 pp.

Henriksen, H.J., Sonnenborg, T., Christiansen, T., Refsgaard, J.C., Harrar, B., Rasmussen, P. & Brun, A. 2001: Retningslinier for opstilling af grundvandsmodeller. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen. 17/2001 . København: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse & DHI - Institut for Vand og Miljø, Only available on www.mst.dk/udgiv/publikationer.

Huber, S., Syed, B., Freudenschuss, A., Ernstsen, V. & Loveland, P. 2001: Proposal for a European soil monitoring and assessment framework. Technical Report. 61. European Environment Agency,

Højberg, A.L. 2001: Numerical analysis of pesticide migration in field injection experiments. Ph.D. Thesis. ISVA Series Paper. 77. Copenhagen: Department of Hydrodynamics and Water Resources, Technical University of Denmark, 189 pp.

Kristensen, P., Henriksen, H.J. & Brüsch, W. 2001: Vandressourcer. In: Bach, H., Christensen, N. & Kristensen, P. (eds): Natur og Miljø 2001. Påvirkninger og tilstand. Faglig rapport fra DMU nr. 385, Danmarks Miljøundersøgelser, 189-194.

Kronvang, B. (ed.), Iversen, H.L., Jørgensen, J.O., Paulsen, I., Jensen, J.P., Conley, D., Ellerman, T., Laursen, K.D., Wiggers, L., Jørgensen, L.F. & Stockmarr, J. 2001: Fosfor i jord og vand - udvikling, status og perspektiver. Faglig rapport fra DMU. 380. Silkeborg: Danmarks Miljøundersøgelser, 90 pp.

Larsen, C.L., Klitten, K. & Sørensen, E. 2001: Udvidet geologi og grundvand. Undervisningsserie. 5. København: Miljøstyrelsen, 74 pp.

Møller, I. 2001: Geofysik i umættet zone: En vurdering af metoder og instrumentsystemers egnethed til kortlægning af den umættede zone. København: Danmarks og Grønlands geologiske Undersøgelse & Danmarks Jordbrugsforskning, 85 pp. SI 2.3

Nygaard, E. (Compiler) 2001: Fracflow. Final report (Reference Period: 01.12.97 - 31.05.2001). Contaminant transport, monitoring technique, and remediation strategies in cross European fractured chalk. Geological Survey of Denmark and Greenland, Ben-Gurion University of Negev, British Geological Survey, Institut für Angewandte Geologie Karlsruhe & Hebrew University of Jerusalem, 113 pp.

Nygaard, E.(Compiler) 2001: FRACFLOW. Consolidated and last periodic cost statement. Geological Survey of Denmark and Greenland, Ben-Gurion University of Negev, British Geological Survey, Institut für Angewandte Geologie Karlsruhe & Hebrew University of Jerusalem, 10 pp.

Nygaard, E., Bloomfield, J., Griffiths, K. & Nativ, R. 2001: Conclusions on field investigations, monitoring and remediation. In: Nygaard, E. (Compiler): Fracflow. Final report (Reference Period: 01.12.97 - 31.05.2001). Contaminant transport, monitoring technique, and remediation strategies in cross European fractured chalk, Geological Survey of Denmark and Greenland, Ben-Gurion University of Negev, British Geological Survey, Institut für Angewandte Geologie Karlsruhe & Hebrew University of Jerusalem, 99-107.

Platen-Hallermund, F.v. (Bidragyder) 2001: Vejledning om indberetning af drikkevandsdata. Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2001 . Miljøstyrelsen, 100 pp.

Stockmarr, J. (Bidragyder), Zinn, J. & Agnell, H. (eds) 2001: Benchmarking the Environment in European metropolitan regions. The Øresund pilot benchmarking initiative. Copenhagen: Øresundskomiteen, 60 pp.

Svendsen, A., Nedergaard-Petersen, B., Gravesen, P., Tronier, C., Ankjær, A., Bækgaard, A. & Bastrup. F. 2001: Vandforsyningsstatistik 2000. Danske Vandværkers Forening, 103 pp.

Sørensen, P., Brüsch, W., Elmegaard, N., Madsen, K.J. & Mogensen, B.B. 2001: Tema - Pesticider. In: Bach, H., Christensen, N. & Kristensen, P. (eds): Natur og Miljø 2001. Påvirkninger og tilstand. Faglig rapport fra DMU nr. 385, Danmarks Miljøundersøgelser, 296-304.

Ullum, M. 2001: Effects of water content and soil structure on colloid transport in porous media. Ph.D. Thesis. ISVA Series Paper. 78. Copenhagen: Department of Hydrodynamics and Water Resources, Technical University of Denmark, 324 pp.

Utzon-Frank, T., Andersen, B. (eds), Kristensen, P., Brüsch, W., Sletbjerg, M., Jørgensen, B.B., Brackhahn, B., la Cour, J. & Petersen, F.B. 2001: Natur og miljø 2001 - Udvalgte indikatorer. København: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Energy resources

Bech, N. 2001: Appendix 10: Interference pulse test analysis. In: Bonson, C. et al.: Project 'FRACARES' - Final report. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration, GEUS, Hellenic Petroleum S.A. & Enterprise Oil, 14 pp.

Bech, N., Bourgine, B., Castaing, C., Chilés, J.-P., Christensen, N.P., Frykman, P., Genter, A., Gillespie, P.A., Høier, C., Klinkby, L., Lanini, S., Lindegaard, H.F., Manzocchi, T., Middleton, M.F., Naismith, J., Odling, N., Rosendal, A., Siegel, P., Thrane, L., Trice, R., Walsh, J.J., Wendling, J. & Zinck-Jørgensen, K. 2001: Fracture interpretation and flow modelling in fractured reservoirs. JOULE III. Contract JOF3-CT95-0015. Report from European Commission EUR 18946. Luxemburg: European Commission, 227 pp.

Bojesen-Koefoed, J.A. 2001: Appendix 7: Petroleum geochemistry of outcrop and well samples. In: Bonson, C. et al.: Project 'FRACARES' - Final report. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration, GEUS, Hellenic Petroleum S.A. & Enterprise Oil, 11 pp.

Bonson, C. et al. 2001: Project 'FRACARES' - Final report. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration. Hellenic Petroleum S.A., GEUS & Enterprise Oil, 58 pp. + 11 Enclosures.

Bonson, C. et al. 2001: Project 'FRACARES'. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration. Final summary report. Hellenic Petroleum S.A., GEUS & Enterprise Oil, 16 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/4 Preuss, T., Dam, G. & Dalhoff, F.: Qulleq-1 (6354/4-1): sidewall core description. Service report prepared for Statoil a.s. [Released 01.04.2001]. Copenhagen: GEUS, 32 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/7 Bæk, J.: Effekt af rensning i soxhlet. Kalkplugs renset i methanol og toluen. København: GEUS, 20 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/12 Bojesen-Koefoed, J.A., Nytoft, H.P., Petersen, H.I. & Rosenberg, P.: EFP-98 Terrigene aflejringers kildebjergartspotentiale - slutrapport. EFP-98/1313-98-0022. København: GEUS, 200 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/18 Marcussen, C., Andersen, H.L., Chalmers, J.A., Trinhammer, P., Rasmussen, R. & Hansen, E.: Seismic data acquisition in the offshore part of the Nuussuaq Basin during summer 2000 - Cruise report. EFP - Project NuussuaqSeis 2000: Structure and hydrocarbon potential of the Nuussuaq Basin: Acquisition and interpretation of high-resolution multichannel seismic data - ENS J. nr. 1313/99-0024. Copenhagen: GEUS, 66 pp. SI 3.2

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/32 Olsen, D., Bech, N., Nielsen, C.M., If, F. & Christensen, J.W.: Flow in fractured chalk. Final report for EFP-98 project no. 1313/98-0008. Copenhagen: GEUS, 34 pp. + Appendices.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/33 Preuss, T. & Dalhoff, F.: Qulleq-1 (6354/4-1): petrography of selected sidewall cores. Service report prepared for Statoil a.s. [Released 01.04.2001]. Copenhagen: GEUS, 14 pp. + Figures + Plates.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/40 Bojesen-Koefoed, J.A.: Rock-Eval/TOC screening data from selected wells in the Norwegian - Danish Basin. A compilation solicited by weXco aps., representing Amerada Hess and Sterling Resources. Copenhagen: GEUS, 92 pp. + 1 CD-ROM.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/42 Stemmerik, L.: Sen Palæozoisk udvikling af den nordatlantiske rand af superkontinentet Pangæa. Dansk resumé. København: GEUS, 7 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/48 Johannessen, P.N. & Nielsen, L.H.: Facies architecture and depositional processes of the Holocene - recent Skagen Odde spit-system. Field Guide for Norsk Hydro A/S. Copenhagen: GEUS, 55 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/72 Stentoft, N.: On the diagenesis of the Upper Jurassic reservoir rock from the Abadia structure of the Torres Vedras-Abadia area, Portugal. Project FRACARES. Contract Number: OG173/97/GR/DK/PT. Copenhagen: GEUS, 94 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/74 Stentoft, N., Lapinskas, P., Musteikis, P. & Kristensen, L.: Diagenesis of the Silurian reservoir rock from the Kudirka Atoll in Lithuania. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/75 Winter, A., Larsen, J.K., Bech, N. & Olsen, D.: Three-Phase immiscible WAG injection: Transport mechanisms and multiscale reservoir models. Technical report for EFP-99 project ENS J. nr. 1313/99-0011. Copenhagen: GEUS, 187 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/80 Andersen, G.: Program til beregning af gamma spektral logs fra boringer. Version 1.0. Copenhagen: GEUS, 65 pp. + 1 CD-ROM.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/82 Andersen, G. & Clausen, E.V.: Laboratory core scanning and wireline well logging on well Westmanna-1, Faeroe Islands. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/89 Frykman, P.: Effective permeability of fracture networks - the 2D penalty. Copenhagen: GEUS, 15 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/90 Rasmussen, R. & Jensen, T.D.: Seismic data processing of data from the NuussuaqSeis 2000 survey. EFP-Project NuussuaqSeis 2000: Structure and hydrocarbon potential of the Nuussuaq Basin: Acquisition and interpretation of high-resolution multi-channel seismic data ENS J.nr. 1313/99-004. Copenhagen: GEUS. SI 3.2

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/94 Stemmerik, L.: Sen Palæozoisk palæoklima og palæogeografi i det nordatlantiske område. Statusrapport for ansøgning 990219/20-845. København: GEUS, 11 pp. SI 3.2

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/103 Chalmers, J.A., Gregersen, U., Dalhoff, F., Nøhr-Hansen, H., Rasmussen, J.A. & Sheldon, E.: Stratigraphy, seismic sequences and depositional evolution of the Paleocene - Eocene succession, offshore southern West Greenland. Final report EFP-Project 1313/99-0025. Copenhagen: GEUS, 286 pp. + 1 Plate + 4 Figures. SI 3.2

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/104 Dybkjær, K., Rasmussen, E.S. & Piasecki, S.: Oligocæn - Miocæn stratigrafi i Vejle Amt. København: GEUS, 55 pp. SI 2.5

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/105 Nielsen, L.H. & Abatzis, I. (Compilers): Integrated Analysis and Modelling of Geological Basins in Vietnam and an Assesment of their Hydrocarbon potential. First Phase: Phu Khan Basin. Kick-off Seminar, Vietnam Petroleum Institute. Hanoi 1-5 October 2001. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/117 Skaarup, N.: Offshore Volcanic Rocks in Baffin Bay. A Seismic interpretation of the structures and development of the Palaeogene offshore volcanic rocks in central West Greenland and on the Baffin Island margin eastern Canada - PhD thesis 2001. Copenhagen: GEUS, 153 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/120 Dybkjær, K. & Rasmussen, E.S.: Oligocæn - miocæn dinoflagellat-stratigrafi i Vorbasse-boringen, Ribe Amt. Inklusive en regionalgeologisk model for Midt- og Sønderjylland. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/125 Frykman, P.: Geodynamic and petrophysical modelling in the Kraka area. Report for EFP-2001 project "Modelling of dynamic fluid contacts in chalk reservoirs" ENS J.nr. 1313/01-0004. Copenhagen: GEUS, 23 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/126 Piasecki, S.: Miocæn dinoflagellat stratigrafi i Tinglev boringen, 168.1378, Sønderjylland. Copenhagen: GEUS, 20 pp. + 3 Appendices. SI 2.5

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/128 Bojesen-Koefoed, J.A. & Petersen, H.I.: Source rock evaluation of the Danish Basin and Fennoscandian Border Zone. EFP-2000. ENS J. nr. 1313/00-0005. Copenhagen: GEUS.

Frykman, P. 2001: Appendix 11: Fracture modelling and reservoir simulation. In: Bonson, C. et al.: Project 'FRACARES' - Final report. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration, GEUS, Hellenic Petroleum S.A. & Enterprise Oil, 16 pp.

Frykman, P. 2001: Turen går til Gotland. København: GEUS, 36 pp.

Frykman, P. & Jakobsen, F. 2001: Field trip guidebook, Stevns, Denmark. March 2001 (Prepared for Chalmers University). Copenhagen: GEUS, 38 pp.

Frykman, P. & Jakobsen, F. 2001: Field trip guidebook, Stevns, Denmark. May 2001(Prepared for Norsk Hydro and others). Copenhagen: GEUS, 43 pp.

Hinsby, K., Zinck-Jørgensen, K. & Silva, A.R. 2001: Appendix 9: Hydraulic well tests. In: Bonson, C. et al.: Project 'FRACARES' - Final report. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration, GEUS, Hellenic Petroleum S.A. & Enterprise Oil, 20 pp.

Jakobsen, F. 2001: Appendix 6: Core description and log stratigraphy. In: Bonson, C. et al.: Project 'FRACARES' - Final report. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration, GEUS, Hellenic Petroleum S.A. & Enterprise Oil, 55 pp.

Petersen, H.I. (ed.) 2001: Abstracts of the TSOP/ICCP session. Copenhagen: GEUS, 152 pp.

Schiøler, P., Crampton, J.S. & King, P. 2001: Palynostratigraphic analysis of a measured section through the Karekare, Tahora and Whangai formations (Upper Cretaceous) at Koranga Stream (Raukamara Peninsula). Science Report. 2001/27. Lower Hutt, New Zealand: Institute of Geological & Nuclear Sciences Ltd., 20 pp. SI 3.2

Stoker, M.S., Andersen, M.S., Larsen, M., Gillespie, E.J. & Schjøth, F. 2001: Stratigraphical-range chart for Upper Mesozoic and Cenozoic rocks from the conjugate margins of Rockall-Faroes-NW Britain-Ireland and SE Greenland, and proposal for a digital ArcView version. Commissioned Report CR/01/105. Edinburgh, Scotland: British Geological Survey, 16 pp. + 2 Enclosures.

Zinck-Jørgensen, K., Klinkby, L., Small, S. & Hinsby, K. 2001: Appendix 8: Fracture analysis from image log. In: Bonson, C. et al.: Project 'FRACARES' - Final report. Modelling two-phase flow in fractured carbonate reservoirs: A field scale demonstration, GEUS, Hellenic Petroleum S.A. & Enterprise Oil, 19 pp. + 6 Enclosures.

Mineral resources and Greenland mapping

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/9 Pedersen, S.A.S., Lindgreen, H.B. & Gravesen, P.: Sedimentpetrografisk undersøgelse af bremsesand. Analyse af stenmel dannet ved knusning af sand anvendt som strømiddel på skinner. København: GEUS, 13 pp. + 2 bilag.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/22 Larsen, B. & Leth, J.O.: Geologisk kortlægning af Vestkysten. En vurdering af aflejringsforholdene i området mellem Nymindegab og Horns Rev. Volume 1 (2): Tekst og Volume 2 (2): Bilag. København: GEUS, 48 pp. + 61 pp. SI 5.3

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/23 Nielsen, T.F.D.: The Palladium Potential of the Skaergaard Intrusion, South-East Greenland. Copenhagen: GEUS, 39 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/24 Leth, J.O., Anthony, D. & Konradi, P.: Evaluation of raw materials along NorNed cable route in Danish waters. Technical report to stratnett SF March 2001. Copenhagen: GEUS, 8 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/25 Leth, J.O., Anthony, D. & Konradi, P.: Evaluation of raw materials along Viking Cable cable route in Danish waters. Technical report to Viking Cable AS March 2001. Copenhagen: GEUS, 8 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/27 Frederiksen, K.S.: A Neoproterozoic carbonate ramp and base-of-slope succession, the André Land Group, Elenore Bay Supergroup, North-East Greenland: sedimentary facies, stratigraphy and basin evolution. Ph.D. thesis 2001. Copenhagen: GEUS & University of Copenhagen, 248 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/46 Steenfelt, A.: Geochemical atlas of Greenland - West and South Greenland. Copenhagen: GEUS, 39 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/47 Steenfelt, A.: Calibration of stream sediment data from West and South Greenland. A supplement to GEUS report 1999/41. Copenhagen: GEUS, 43 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/58 Rasmussen, T.M., Thorning, L., Stemp, R.W., Jørgensen, M.S. & Schjøth, F.: AEM Greenland 1994-1998 - summary report. Copenhagen: GEUS, 46 pp. + 1 CD-ROM.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/92 Holmboe, T.: Teglværksler i Danmark. Sammensætningen af dansk teglværksler, hårdtbrændende ler, alternative lertyper og kortlægning med stang slingram. København: GEUS, 75 pp. + Figures + Tables.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/95 Jakobsen, P.R. & Karlsen, H.G.: Sprækkeundersøgelse og beskrivelse af fjeldbeskaffenhed ved Nuuk. En forundersøgelse af to tunneler, henholdsvis til Qinngorput og Ulaajuk, udført for Nuuk Kommune af GEUS og ASIAQ. Copenhagen: GEUS, 26 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/96 Larsen, B. & Leth, J.O.: Geologisk kortlægning af Vestkysten. Regionalgeologisk tolkning og en samlet vurdering af aflejringsforholdene i området mellem Nymindegab og Horns Rev - Volume 1 (2): Tekst - Udført for Kystdirektoratet i 2000 og 2001. København: GEUS, 82 pp. SI 5.3

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/96 Larsen, B., Leth, J.O., Konradi, P. & Czako, T.: Geologisk kortlægning af Vestkysten. Regionalgeologisk tolkning og en samlet vurdering af aflejringsforholdene i området mellem Nymindegab og Horns Rev. Volume 2 (2): Databind - Udført for Kystdirektoratet i 2000 og 2001. København: GEUS, 95 pp. SI 5.3

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/97 Leth, J.O., Anthony, D. & Jørgensen, P.T.: Geologisk kortlægning af Vestkysten. Side scan sonar kortlægning af detailområde ud for Bøvling Klit (Thorsminde - Fjaltring) - Udført for Kystdirektoratet i 1999, 2000 og 2001. Copenhagen: GEUS, 16 pp. SI 5.3

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/101 Thomassen, B.: Feltrapport for Qaanaaq 2001 projektet. September 2001. Copenhagen: GEUS, 9 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/102 Rose-Hansen, J., Sørensen H. & Watt, S.S.: Inventory of the literature on the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/111 Leth, J.O., Anthony, D., Larsen, B., Andersen, L.T. & Jensen, J.B.: Geologisk kortlægning af Vestkysten. Samlede resultater af den regionalgeologiske kortlægning af kystzonen mellem Lodbjerg og Blåvandshuk - Udført for Kystdirektoratet 1998 - 2001. Copenhagen: GEUS, 26 pp. + 3 Enclosures. SI 5.3

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/115 Aastrup, P., Tamsdorf, M. & Tukiainen, T.: Blyklippen lead-zinc mine, Mestervig - Existing knowledge. Mineo site Report. Copenhagen: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/116 Steenfelt, A.: En vurdering af de geokemiske forhold i de grømlandske byers vandressourceoplande i relation til indflydelsen på kvaliteten af råvandet. Et projekt udarbejdet for Direktoratet for Miljø og Natur, og finansieret af Grønlands Hjemmestyre gennem Sektorprogram for Renovering med miljø- og energiforbedrende effekt i Grønland 2000 - 2003. Copenhagen: GEUS, 78 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/123 Secher, K.: The Pd + Pt dispersion in noritic and undifferentiated mafic rocks of the Archaean craton east of Maniitsoq, southern West Greenland. A study based on re-analysis of rock samples from sulphide mineralised sections of mafic rocks within the "Norite belt" collected by GGU 1982. Copenhagen: GEUS, 22 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/124 Jakobsen, P.R.: Råstofressourcekortlægning på land. Pilotprojekt til belysning af muligheder, problemer og omkostninger ved landsdækkende råstofressourcekortlægning. Copenhagen: GEUS, 11 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/131 Appel, P.W.U. & Moorbath, S. (eds): Isua workshop, Berlin 17 to 20 January 2002. Harnack Haus, Berlin, programme and abstracts. Copenhagen: GEUS, 75 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/132 Tukiainen, T. & Christensen, L.: GEUSGREEN. GimmeX database relateret til GEUS' nummersystem for geologiske prøver fra Grønland. København: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/133 Thomassen, B. & Krebs, J.D.: Palaeogene gold- and silver-bearing epithermal veins at Amdrup Fjord, southern East Greenland. Copenhagen: GEUS

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/134 Møller, I., Larsen, G., Ditlefsen, C. & Gravesen, P.: Lerkortlægning - Eksempler på kortlægning af teglværksler. Copenhagen: GEUS.

Johansen, P., Asmund, G., Glahder, C.M., Aastrup, P. & Secher, K. 2001: Minedrift og miljø i Grønland. TEMA-rapport fra DMU. 38/2001. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, 55 pp.

Plant, J.A., Annells, R.N., Haslam, H.W., Steenfelt, A. & Varet, J. 2001: Sustainability of the Earth's surface environment: a European geoscience perspective. Research Report RR/00/05. Nottingham, England: British Geological Survey, 12 pp.

Nature and environment

Andersen, C.E., Ulbak, K., Damkjær, A. & Gravesen, P. 2001: Radon i danske boliger. Kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier. København: Sundhedsstyrelsen; Statens Institut for Strålehygiejne, 132 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/85 Jacobsen, C.S. (ed.): Selvevalueringsrapport BIOPRO. Center for biologiske processer i forurenet jord og sediment. Det strategiske miljøforskningsprogram SMP98. Miljø- og sundhedsfarligestoffer 1. september 2001. København: GEUS. pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/86 Jacobsen, C.S. (ed.): Publikationer i BIOPRO. København: GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/87 Brinch, U.C.: Motility, adhesion and transport of PAH-degrading bacteria in soil. Ph.D thesis 2001. Copenhagen: GEUS, 121 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/99 Pedersen, S.A.S., Dahl-Jensen, T., Jepsen, H., Larsen, L.M., Pedersen, G.K., Nielsen, T., Pedersen, A.K. & Weng, W.: Fjeldskred ved Paatuut. Undersøgelse af fjeldskred som var årsag til flodbølge den 21. november 2000 ved sydkysten af Nuussuaq, Vestgrønland. Copenhagen: GEUS, 47 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/121 Anthony, D.: Seabed geology, Holocene development and sediment dynamics in the Danish coastal zone of the North Sea. Ph.D. thesis 2001. Copenhagen: GEUS & Faculty of Sciences, University of Copenhagen, 118 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/122 Konradi, P.: Foraminifer faunas in the Arklow Bank, Southeast Ireland. The foraminifer assemblages occuring in 10 samples from the borehole BH 4, Offshore Windfarm Development, Arklow Bank, Irish Sea. Copenhagen: GEUS, 9 pp.

Binderup, M., Lomholt, S. & Jørgensen, T.J. 2000: Myndighedernes kontrol- og overvågningsprogram for Øresundsforbindelsens kyst-til-kyst anlæg. Kystmorfologi. Tilstandsrapport 2000. København: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse & SEMAC JV, 82 s. + 3 bilagsbind + 6 kort.

Binderup, M., Lomholt, S. & Jørgensen, T.J. 2001: The authorities' control and monitoring programme for the fixed link across Øresund. Coastal morphology. Status report 2000. Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland & SEMAC JV, 82 s. + 3 appendices + 6 maps.

Bradshaw, E.G. 2001: Linking land and lake. The response of lake nutrient regimes and diatoms to long-term land-use change in Denmark. Ph.D. thesis, 2001. Geological Survey of Denmark and Greenland & University of Copenhagen, 118 pp.

Forsberg, R., Keller, K., Kristensen, J.A. & Mikkelsen, N. 2001: Besøg og opmåling på Tobias Ø, Nordøstgrønland april 2001. Internt notat. 8 pp. SI 5.4

Jensen, H., Rindorf, A., Horsten, M.B., Mosegaard, H., Brogaard, P., Lewy, P., Wright, P.J., Kennedy, F.M., Gibb, I.M., Ruxton, G., Arnott, S.A. & Leth, J.O. 2001: Modelling the poulation dynamics of sandeel (Ammodytes marius) population in the North Sea on spatial resolved level. Final EU report. Danish Institute for Fisheries Research, FRS Marine Laboratory, University of Glasgow & Geological Survey of Denmark and Greenland, 57 pp. + Figures + Appendices. SI 4.3

Kuijpers, A., Jensen, J.B. & Laier, T. 2001: Final summary report of task 7: Mapping of vent locations and source age of fluids. In: Sauter, E. (ed.): Executive Final Summary Report. Project Sub-GATE. Submarine groundwater fluxes and transport processes from Methane-rich Costal Sedimentary Environments, GEOMAR & GEUS, 16 pp.

Mikkelsen, N. 2001: Forskerspireskolen i Qeqertarsuaq, Grønland. Intern afslutningsrapport. Forskerskolen i Grønland, 18 pp.

Mikkelsen, N. 2001: Resultater fra dykkerundersøgelser i Nordboernes Sandhavn, marts 2001. Intern rapport. 10 pp. SI 5.4

Mikkelsen, N. (Bidragyder) 2001: The High Arctic Drilling. In: Hovland, M. (ed.): ODP 2001. Final report of the arctic's role in Global Change Program Planning Group, Ocean Drilling Program, 38 pp. SI 5.4

Møller, P.F. 2001: Naturskoven Høstemark Skov i fortid og nutid. In: Hald-Mortensen, P. (ed.) : Høstemark - Status 2001, Odense: 10-37.

Møller, P.F. & Wind, P. 2001: Karplantefloraen i Høstemark. In: Hald-Mortensen, P. (ed.) : Høstemark - Status 2001, Odense: 106-134.

Odgaard, B. 2001: Hedens vegetationshistorie. In: Skov, J., Dalsgaard, K., Odgaard, B. et al.: Den danske hede. Seminarrapport, [Netrapport: http://www.sns.dk./udgivelser/2001/87-7279-316-3/default.htm]. SI 5.1

Odgaard, B., Eigaard, P., Nielsen, A.B. & Rømer, J.R. 2001: Projekt: AGRAR 2000 Det agrare landskab fra Kristi fødsel til det 21. århundrede: Kvantitative estimater, regionalitet og årsager til forandringer. In: Det Agrare Landskab 1998-2002. Midtvejsrapport, Forskningsrådene, 51-75. SI 5.1


[Top]   Last modified: 17. June 2002 © Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K - Tel.: +45 38142000 - Fax: +45 38142050 - E-mail: geus@geus.dk
This page is maintained by: Webmaster


*