www.geus.dk > Publications > 2001 > This page

2001 PUBLICATIONS

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
GEUS logo - link to main page

CONSULTING TASKS - public available reports

Water resources

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/13 Morthorst, J. & Clausen, E.: Albertslund, Egelundparken. Udførelse af geofysiske borehulslogs i ny indvindingsboring DGU nr. 200.4699. København: GEUS, 9 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/20 Morthorst, J. & Clausen, E.: Københavns Vand, Frederiksberg, Thorsbro. Udførelse af geofysiske borehulslogs i ny boring DGU nr. 207.3606. København: GEUS, 9 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/28 Morthorst, J. & Clausen, E.: Københavns Vand, Thorsbro kildeplads. Udførelse af geofysiske borehulslogs i ny indvindingsboring DGU nr. 207.3611. København: GEUS, 7 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/30 Morthorst, J. & Clausen, E.: Karise Vandværk. Udførelse af geofysiske borehulslogs i 2 indvindingsboringer DGU nr. 218.20B og 218.891. København: GEUS, 12 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/31 Morthorst, J., Clausen, E., Laier, T. & Nielsen, S.: Odense Vandselskab, Dalum Vandværk. Udførelse af geofysiske borehulslogs samt udtagning af niveaubestemte grundvandsprøver til BAM-analyserog til aldersbestemmelse ved CFC-metoden i 4 indvindingsboringer DGU nr. 145.690, 145.717, 145.746 og 145.2195. København: GEUS, 45 pp. SI 2.4

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/43 Morthorst, J., Rasmussen, J.A., Clausen, E. & Jørgensen, L.F.: Københavns Vand, Lyksager. Udførelse af geofysiske borehulslogs, samt sedimentologisk og stratigrafisk beskrivelse af borekerne i forbindelse med ny undersøgelsesboring DGU nr. 207.3579. København: GEUS, 46 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/44 Morthorst, J. & Clausen, E.: Københavns Vand, Gevninge Kildeplads. Geofysiske borehulslogs udført i boringerne: DGU nr. 206.1484 (lokal nr. 17A), 206.1536 (19B) og 206.1539 (21A). København: GEUS, 18 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/54 Morthorst, J. & Clausen, E.: Københavns Vand, kilde 3, Harrestrup. Udførelse af geofysiske borehulslogs i 2 nye indvindingsboringer DGU nr. 200.4715 og 200.4716. København: GEUS, 14 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/55 Morthorst, J. & Clausen, E.: Københavns Vand, Ishøj mose. Udførelse af geofysiske borehulslogs i ny boring DGU nr. 207.3627. København: GEUS, 9 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/57 Morthorst, J. & Clausen, E.: Odense Vandselskab. Udførelse af geofysiske borehulslogs i boringerne: DGU nr. 145.2428 og 145.186. Borehulslogs og udtagning af vandprøver til aldersbestemmelse i boringerne: DGU nr. 146.74E og 146.587. København: GEUS, 25 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/62 Troldborg, L.: Odense Vandforsyning, Dalum Kildeplads. Opstilling af hydrologisk model, fase 1. København: GEUS, 9 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/63 Morthorst, J. & Clausen, E.: Bornholms Amt. Udførelse af geofysiske borehulslogs i følgende 10 boringer: DGU nr. 244.462, -.487, -.492, -.550, -.552, -.553, -.583, -.584, -.246.614 og 246.779. København: GEUS, 100 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/64 Morthorst, J. & Clausen, E.: Bornholm, Lobbæk Vandværk. Udførelse af geofysiske borehulslogs i boring DGU nr. 246.613. København: GEUS, 10 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/67 Morthorst, J. & Clausen, E.: Københavns Vand, Præsteengen Torslunde. Udførelse af geofysiske borehulslogs i ny boring DGU nr. 207.3633, lokal nr. 1A. København: GEUS, 10 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/68 Morthorst, J. & Clausen, E.: Ballerup Vandforsyning, Måløv Vandværk. Udførelse af flowlogs i 2 indvindingsboringer DGU nr. 200.436B og 200.3875 ved Måløv Vandværk. København: GEUS, 11 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/70 Morthorst, J. & Voigt, B.: Københavns Vand, Lyksager. Kemisk analyse af 20 kerneprøver samt SEM/EDS analyse af 2 polerprøver fra kalk/kridt formationen i boring DGU nr. 207.3579. København: GEUS, 31 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/79 Morthorst, J. & Clausen, E.: Odense Vandselskab. Udførelse af gammalogs i 6 nye ellog-boringer ved Søparken i Dalum. København: GEUS, 34 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/88 Troldborg, L.: Odense Vandforsyning, Dalum Kildeplads. Opstilling af hydrologisk model, fase 2. København: GEUS, 14 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/93 Clausen, E. & Hinsby, K.: Københavns Vand, Æbelholt. Udførelse af geofysiske borehulslogs i ny boring DGU nr. 187.1354, lokal nr. V3A. København: GEUS, 11 pp.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/136 Rasmussen, P.: Study tour report. On water resouces management and administration in Denmark, 16-29 November 2001. Delegation from Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Hanoi, Vietnam. Client: MARD-DANIDA WAterSPS. Copenhagen: GEUS for MARD-DANIDA WAterSPS, 28 pp.


[Top]   Last modified: 17. June 2002 © Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K - Tel.: +45 38142000 - Fax: +45 38142050 - E-mail: geus@geus.dk
This page is maintained by: Webmaster


*