www.geus.dk > Publications > 2001 > This page

2001 PUBLICATIONS

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
GEUS logo - link to main page

POPULAR SCIENCE ARTICLES

Appel, P.W.U. 2001: Jordens vand. Lund, J. (ed.): Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon København:Gyldendal, 19 637 only.

Appel, P.W.U. 2001: La fabuleuse histoire de la terre [Bidraget med foto og dele af teksten]. Paris.

Binzer, K., Warma-Moors, P. & Marcussen, I. 2001: Danske landskaber. Særudgivelse. København: GEUS, 80 pp.

Bradshaw, R.H.W. & Quirke, W. 2001: Woodland history. Quirke, B. (ed.): Killarney National Park. A place to treasure Cork, Ireland:Collins Press,

Brüsch, W. & Felding, G. 2001: Pesticider i grundvand. Økologisk kost i Nordsjælland - Nyhedsbrev. 3 , 3 pp.

Bøggild, C.E. 2001: Antarktis 90° Syd [Baggrunds fakta - Undervisningsmateriale]. [Bidrag til hjemmeside: www.skolemedia.dk/90grader/intro].

Bøggild, C.E. 2001: Gletscherstudier ved Nioghalvfjerdsfjorden. [Bidrag til hjemmeside: www.rummet.dk/4_danskindsats].

Bøggild, C.E., Knudsen, N.T. & Ahlstrøm, A.P. 2001: Imersuaq - vandkraftpotentiale i Grønland. GeologiskNyt. Århus: Århus Universitet, Erhvervsgruppen på Geologisk Institut, 3/01 , 13-16.

Christensen, N.P. & Larsen, M. 2001: Lagring af CO2 i undergrunden. Binzer, K. (ed.) : Årsberetning for 2000 73-90.

Frykman, P. 2001: A petrostamp with a nation's dream. The Petro-Philatelist. 22 , 8 only.

Gravesen, P. 2001: Vanggranit. Lund, J. (ed.): Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon København:Gyldendal, 20 21 only.

Gravesen, P. 2001: Årsdalegrus. Lund, J. (ed.): Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon København:Gyldendal, 20 613 only.

Gravesen, P. 2001: 20 spørgsmål til professoren - fokus på råstofgeologi. GeologiskNyt. Århus: Århus Universitet, Erhvervsgruppen på Geologisk Institut, 5/01 , 4-7.

Gravesen, P. 2001: Borearkivet har 75 års jubilæum. Binzer, K. (red.): GEOLOGI - Nyt fra GEUS 3/01 2-5.

Gravesen, P., Klint, K.E.S., Ernstsen, V. & Jakobsen, P.R. 2001: Opskalering af morænelers egenskaber. Vand & Jord. 4/2001 , 126-129.

Harrar, B & Nilsson, B. 2001: 3D strømninger og transport i sprækket moræneler. Vand & Jord. 4/2001 , 136-139.

Henriksen, H.J. 2001: Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK-grundvandsmodellen. Binzer, K. (red.): GEOLOGI - Nyt fra GEUS 3/01 8-15. SI 2.3

Henriksen, T & Bruun, L. 2001: Pesticidanalyser på små prøvevolumener - SPME og i immunkemiske analyser. Dansk Kemi. 82 , 9-12.

Henriksen, N. & Higgins, A.K. 2001: Foldebjergene i Nordøstgrønland. Binzer, K. (red.): Temanummer. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 2/01 32 pp.

Hermansen, B. 2001: GIS på GEUS. Binzer, K. (ed.) : Årsberetning for 2000 41-49.

Hinsby, K. 2001: Ferskvand, samfundets vigtigste ressource. Binzer, K. & Hinsby, K. (red.): Temanummer. Ferskvand. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 1/01 2-6.

Jakobsen, A.V. 2001: Borearkivet 75 år [Pjece]. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, 19 pp.

Juhler, R.K. & Felding, G. 2001: Organiske mikroforureninger i dansk grundvand. Dansk Kemi. 82 , 17-21.

Kistrup, J., Jørgensen, P.R. & Klint, K.E.S. 2001: Prøvetagning af mobilt porevand i opskrækket moræneler. Vand & Jord. 4/2001 , 130-135.

Klint, K.E.S. 2001: Den geologiske kortlægning af Danmark. Landbrugsnyt. Maj 2001.

Klint, K.E.S., Abildtrup, H.C., Gravesen, P., Jakobsen, P.R. & Vosgerau, H. 2001: Sprækkers oprindelse og udbredelse i moræneler. Vand & Jord. 3/2001 , 111-118.

Konradi, P. 2001: "Vejenbælt" et ældgammelt sund tværs over Jylland. Binzer, K. (red.): GEOLOGI - Nyt fra GEUS 3/01 6-7.

Larsen, B., Nielsen, T. & Kuijpers, A. 2001: Um skridulop á landgrunshellingini. FRØDI. 1/2001 , 30-34.

Lindhardt, B. & Kjær, J. 2001: Overvågning af pesticider i grundvand. Binzer, K. (ed.) : Årsberetning for 2000 51-59.

Marcussen, I. 2001: Ussings linie - om dalene i Jylland. GeologiskNyt. Århus: Århus Universitet, Erhvervsgruppen på Geologisk Institut, 1/01 , 12-13.

Mikkelsen, N. 2001: På udkig efter Fatamorgana-øerne. Polarfronten. 2/01 , 11 only. SI 5.4

Mikkelsen, N. & Kuijpers, A. 2001: Nordboernes livsgrundlag i sydvest Grønland. Binzer, K. (ed.) : Årsberetning for 2000 61-71. SI 5.4

Møller, P.F. & Bradshaw, R.H.W. 2001: Geologi i skoven. Draved skov - et dansk forskningsprojekt gennem mere end 50 år. Naturskovsforskning og geologi fortid - nutid - fremtid. Binzer, K. (red.): Temanummer. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 4/01 16 pp.

Møller, P.F. & Staun, H. 2001: Danmarks Skove (3.udg.). København: 423 pp.

Møller, P.F. & Staun, H. 2001: Danmarks Træer og Buske. København: 336 pp.

Rasmussen, E.S. 2001: Tertiære grundvandsmagasiner i Jylland. Binzer, K. & Hinsby, K. (red.): Temanummer. Ferskvand. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 1/01 7-9.

Refsgaard, J.C. 2001: 20 spørgsmål til professoren - fokus på grundvandsgeologi. GeologiskNyt. Århus: Århus Universitet, Erhvervsgruppen på Geologisk Institut, 4/01 , 4-6.

Refsgaard, J.C. & Troldborg, L. 2001: Geologiske data forbedrer grundvandsmodeller. Binzer, K. & Hinsby, K. (red.): Temanummer. Ferskvand. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 1/01 14-16.

Rosenstand, U. & Thomsen, H.H. (eds) 2001: Viden om grundvand. Temasider på internettet: http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm.

Secher, K. & Burchardt, J. 2001: Et kobberværk i Grønland - pionérvirksomhed i ødemarken 1904-15 (with English summary). København: Fabrik og Bolig, 3-34.

Sønderholm, M. & Marcussen, C. 2001: GhexisOnline [Web-service: http://www.geus.dk/ghexis].

Sørensen, K. 2001: 20 spørgsmål til professoren - fokus på oliegeologi. GeologiskNyt. Århus: Århus Universitet, Erhvervsgruppen på Geologisk Institut, 6/01 , 4-6.

Thomsen, H.H. 2001: Touch down på Tobias Ø. Polarfronten. 2/01 , 10 only.

Thorning, L. 2001: GEUS' internationale arbejde. Binzer, K. (ed.) : Årsberetning for 2000 93-99.

Zinck-Jørgensen, K. & Hinsby, K. 2001: Sprækker, vand og olie i kalk. Binzer, K. & Hinsby, K. (red.): Temanummer. Ferskvand. GEOLOGI - Nyt fra GEUS 1/01 10-13.

Book reviews

Kristiansen, S.M. 2001: Boganmeldelse. Geofysisk i umættet zone - nyt om overfladenære geofysiske metoder. Århus: Århus Universitet, Erhvervsgruppen på Geologisk Institut. GeologiskNyt. 5/01 57 only.


[Top]   Last modified: 17. June 2002 © Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K - Tel.: +45 38142000 - Fax: +45 38142050 - E-mail: geus@geus.dk
This page is maintained by: Webmaster


*