www.geus.dk > Publications > 2001 > This page

2001 PUBLICATIONS

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
GEUS logo - link to main page

TRADE-RELATED REPORTS

Data banks, informationtechnology and information to the general public

GHEXIS 2001: West Greenland licensing round awaits reduction in company tax. Eastern part of Fylla licence relinquished - several prospects remain untested. New seismic data planned across the Canada-Greenland border. Eastern part of Fylla licence relinquised: all seismic data and Qulleq-1 well results are now open file. GHEXIS Newsletter 19 Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland / Bureau of Minerals and Petroleum, 8 pp.

MINEX Secher, K. (ed.) 2001: Get the key to your favourite commodities - Greenland gold mine: decision expected early 2001. - New diamond finds close to Greenland. - Revival of kimberlite exploration in West Greenland. - Greenland deposit of tantalum - Field team examines noble metal veins in East Greenland. - New three-year resource assessment programme in West Greenland. - Greenland drill-core library now operational in Kangerlussuaq. - Skaergaard palladium deposit. - A new look at Greenland mineral deposits - 'This is Greenland 2000-2001'. - The future with Greenland MINEX News. Greenland MINEX News 19 Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland & Bureau of Minerals and Petroleum, 12 pp. SI 1.3

MINEX, Secher, K.(ed.) 2001: AEM Greenland 1994-98 - A powerful prospecting tool now on CD-ROM - Aeromagnetic survey 2001 - Northerly continuation of coverage Abrasive garnet sand surprises - Industrial minerals in the limelight again inGreenland - 'Ujarassiorit' or Greenland mineral hunt - Prizewinners for 2000! Short notice.. - PGE exploration tops agenda - And the winner is.. . - The MINEX free South Greenland CD-ROM lottery accomplished. Greenland MINEX News 20 Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland & Bureau of Minerals and Petroleum, 4 pp. SI 1.3

MINEX, Secher, K.(ed.) 2001: Greenland mineral resources in focus Down Under -Greenland welcomes more exploration - Drilling confirms large kimberlitic dyke in West Greenland - Aeromag 2001 in West Greenland - Greenland geochemical atlas - Tantalum deposits in South Greenland re-investigated - Short notice... Gold mine at Nalunaq still pending - MINEX layout restyled - Useful reading... 'Review of Greenland activies 2000'. Greenland MINEX News 21 Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland & Bureau of Minerals and Petroleum, 4 pp. SI 1.3

Water resources

Barlebo, H.C. 2001: Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer - præsentation af projekt for sand. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Rent drikkevand - kvalitet og mængder. Odense. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 22 Maj, 2001, 77-85. SI 2.3

Barlebo, H.C. 2001: Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer (KUPA). DJF-rapport 18. Danske Planteværnskonference 2001. Nyborg. Danmarks Jorbrugsforskning. 6-7 marts, 2001, 41, 73-80.

Bruun, L. 2001: Immunkemiske analyser for pesticider. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Vintermøde om jord- og grundvandsforurening. Vejle. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 6-7 Marts, 2001, 345-349.

Elsgaard, L., Vinther, F.P. & Jacobsen, O.S. 2001: Mikrobiologi som pejlemærke for udvaskning af pesticider. JordbrugsForskning 9, 10-11.

Fenger, J. & Refsgaard, J.C. 2001: Hvad betyder drivhuseffekten for grundvandsressourcens fremtid? In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Rent drikkevand - kvalitet og mængder. Odense. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 22 Maj, 2001, 23-30.

Fomsgaard, I., Spliid, N.H. & Felding, G. 2001: Udvaskning af isoproturon i lysimeterforsøg [Leaching of isoproturon - a lysimeter study]. DJF rapport. Markbrug 18. Danske Planteværnskonference - Pesticider og miljø. Danmarks Jordbrugsforskning. 2001, 41, 21-40.

Henriksen, H.J. 2001: Den udnyttelige drikkevandsressource - regional og tidslig variation vurderet ud fra DK-modellen. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Rent drikkevand - kvalitet og mængder. Odense. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 22 Maj, 2001, 1-10.

Henriksen, H.J. 2001: Hvornår kan vi forvente at kunne se en effekt af vandmiljøplanerne i grundvand og overfladevand? In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Vintermøde om jord- og grundvandsforurening. Vejle. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 6-7 Marts, 2001, 309-321.

Hinsby, K. & Troldborg, L. 2001: Grundvandsdatering - og simulering af 30 års tritium data fra Odense. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Rent drikkevand - kvalitet og mængder. Odense. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 22 Maj, 2001, 11-22.

Lindhardt, B. & Gravesen, P. 2001: Heterogenitet på markskala - erfaringer fra varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand. ATV-Møde. Geologisk Heterogenitet - Hvordan håndteres det? Gentofte. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 21 November, 2001, 37-49.

Lindhardt, B., Kjær, J. & Olsen, P. 2001: Udvaskning af pesticider fra kartoffeldyrkning på sandjord, vurderet ud fra markforsøg. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Vintermøde om jord- og grundvandsforurening. Vejle. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 6-7 Marts, 2001, 374-384.

Lindhardt, B., Kjær, J. Olsen, P. 2001: Udvaskning af pesticider fra kartoffeldyrkning på sandjord, vurderet ud fra markforsøg. DJF-rapport 18. Danske Planteværnskonference 2001. Nyborg. Danmarks Jorbrugsforskning. 6-7 marts, 2001, 40, 57-67.

Nilsson, B., Dahlstrøm, K., Kjær, C. & Nielsen, S.A.V. 2001: Miljøstyrelsens Teknologiprogram: Frakturering - inducerede sprækker med hydraulisk og pneumatisk frakturering. In: Bruun, B. (ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Vintermøde om jord- og grundvandsforurening. Vejle. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 6-7 Marts, 2001, 129-137.

Refsgaard, J.C. & Butts, M.B. 2001: Skalering - Hvordan kan feltdata benyttes til bestemmelse af modelparametre på lille og stor skala? In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Geologisk Heterogenitet - Hvordan håndteres det? Gentofte. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 21 November, 2001, 93-106 SI 2.3

Vinther, F.P., Elsgaard, L., Brinch, U.C. & Jacobsen, C.S. 2001: Variation i mikrobiologi, pesticidmineralisering og -sorption på en mark. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Geologisk heterogenetet - Hvordan håndteres det? Gentofte. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 21 november, 2001, 51-59. SI 2.3

Vosgerau, H.J. 2001: Inddeling af Danmark i sandede jordartstyper og landskabselementer med henblik på undersøgelser af sårbarhed for pesticidudvaskning. In: Bruun, B.(ed.): ATV Jord og Grundvand, ATV-Møde. Geologisk Heterogenitet - Hvordan håndteres det? Gentofte. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. 21 November, 2001, 1-7. SI 2.3

Energy resources

Chalmers, J.A., Christiansen, F.G., Sønderholm, M., Olsen, J.C., Myklebust, R. & Schønwandt, H.K. 2001: Geological information base growing on North Atlantic rift basins? Offshore 61 (11), 87-89, 100.

Sønderholm, M. & Marcussen, C. 2001: West Greenland 2001 Licensing Round. Exploration information. CD-ROM with information on licensing policy and West Greenland geology (including prospectivity, source rocks and play types), data types and operational conditions. CD-ROM only.

Nature and environment

Bradshaw, R. & Møller, P.F. 2001: Den oprindelige urskov som reference for arealvalg. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 23-24.

Bradshaw, R., Graae, B.J., Møller, P.F., Skov, F., Klein, T., Hahn, K., Emborg, J. & Christensen, M. 2001: Forvaltning af større pattedyr i urørt skov. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 36-37.

Bradshaw, R., Møller, P.F. & Fritzbøger, B. 2001: Forskning i naturskovenes historie og langsigtede udvikling. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 10-11.

Emborg, J., Møller, P.F., Graae, B.J., Vejre, H., Christensen, M., Hahn, K. & Jensen, J.S. 2001: Arealstørrelser for urørt skov. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 27-30.

Emborg, J., Møller, P.F. & Bradshaw, R. 2001: Forberedende tiltag. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 33-35.

Emborg, J., Møller, P.F. & Brunner, A. 2001: Skovstruktur og biodiversitet - reference for skovdriften. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 40-41.

Møller, P.F. 2001: Bibliography, Denmark. In: Bücking, W.(ed.): Annotated bibliographies: Annotations to selected papers on research in strict Forest reserves. In: European Commission 2000: COST Action E4. Forest reserves research network, Directorate-General for Research. European Communities, 253-260.

Møller, P.F. 2001: Vandet i skoven. In: Kristensen, L. (ed.) : Vandet i Landskabet, Landskabsøkologiske skrifter 9. Landskabsøkologiske seminar.Roskilde. Center for Landskabsforskning., 14 , 19-32.

Møller, P.F. & Skov, F. 2001: Skovens biodiversitet i tid og rum. In: Rune, F. (ed.) : Biodiversitet i dyrket skov. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 27 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 22-30.

Møller, P.F., Emborg, J., Graae, B.J. & Balsby, J. 2001: Håndtering af fremmede træarter. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 35-36.

Møller, P.F., Heilmann-Clausen, J., Bradshaw, R., Christensen, M & Jensen, J.S. 2001: Prioritering og repræsentation af eksisterende skovtyper. In: Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (eds) : Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 28 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 24-25.

Møller, P.F., Rune, F. & Skov, F. 2001: Biodiversitet - definitioner og indikatorer. In: Rune, F. (ed.) : Biodiversitet i dyrket skov. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 27 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 18-21.

Møller, P.F., Rune, F. & Skov, F. 2001: Videngrundlag og dyrkningspraksis. In: Rune, F. (ed.) : Biodiversitet i dyrket skov. Skov & Landskab. Skovbrugsserien nr. 27 , Miljø- og Energiministeriet & Forskningscentret for Skov & Landskab, 31-35.

Sonesson, J., Bradshaw, R.H.W., Lindgren, D. & Ståhl, P. 2001: Ecological evaluation of clonal forestry with cutting-propagated Norway Spurce. Skogforsk Report 1, 59 pp.


[Top]   Last modified: 17. June 2002 © Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K - Tel.: +45 38142000 - Fax: +45 38142050 - E-mail: geus@geus.dk
This page is maintained by: Webmaster


*