www.geus.dk > Publications > 2001 > This page

2001 PUBLICATIONS

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
GEUS logo - link to main page

ARTICLES IN NEWSPAPERS, POPULAR LECTURES, EXHIBITIONS etc.

Newspaper articles etc. (with GEUS authors)

Binzer, K. 2001: Global opvarmning - realitet eller politik. Megafonen 3 , juni 2001. Miljø- og Energiministeriet, 7 only.

Binzer, K. 2001: Ingen skjult dagsorden (Svar på 'Drivhusgas med skjult dagsorden'). Megafonen 4 , september, 2001. Miljø- og Energiministeriet, 7 only.

Ghisler, M. 2001: Rent drikkevand er en menneskeret - også globalt. Megafonen 2 , april 2001. Miljø- og Energiministeriet, 2 only.

Thomsen, H.H. 2001: Dansk olieekspertise til Vietnam. Megafonen 5 , oktober 2001. Miljø- og Energiministeriet, 6 only.

Popular lectures

Brüsch, W. 2001: Overvågning af pesticider i det danske grundvand. Foredrag for Århus Universitet København. 3 maj, 2001. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Brüsch, W. 2001: Pesticider i drikkevand i Danmark - og andre varme nyheder fra grundvandets facinerende verden. Foredrag København. 14 maj, 2001. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Fredericia, J.R. 2001: Åbning og velkomsttale. Setac Europe Conference - Organic Soil Contaminants 2001 København. 3 September, 2001. Society of Environmental Toxicology and Chemistry.

Ghisler, M. 2001: Geologie, Rohstoffe und eis - Aufgaben eine Geologischen Dienstes. Presentation Germany. 19 April, 2001. Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung.

Grambo-Rasmussen, A. 2001: Håndtering af prøver i boreprøvelaboratoriet ved GEUS. Foredrag på brøndboremøde i Viborg Amt, 24 september, 2001.

Henriksen, H.J. 2001: Anvendelse af modeller til zonering af grundvandsressourcen. Tema: Matematiske vandmiljømodeller - kan man regne sig til et bedre miljø? København. 3 April, 2001. Ingeniørforeningen i Danmark - IDAmiljø.

Henriksen, H.J. 2001: National vandressource model og Ståbi i grundvandsmodellering. Foredrag på aftenmøde på Grundvandsmodel workshop West (Amter og rådgivere), 1. marts, 2001.

Henriksen, N. 2001: Lauge Koch som geolog og organisator. Præsentation (Polarcafeen) København. 7 november, 2001. Dansk Polarcenter.

Hoelstad, T. 2001: Om internet og Webredaktørens opgaver. Foredrag for 8.- 9. klasse. 30 november, 2001.

Refsgaard, J.C. 2001: Oplæg: Hydrologi - grundvand. SNF strategimøde, 2 Marts, 2001.

Mikkelsen, N. & Forsberg, R. 2001: Grønland til Nordpolen - om planlagte aktiviteter i Polhavet og ved den nyopdagede Tobias Ø. Foredrag København. 11 oktober, 2001. Grønlandsk Selskab. SI 5.4

Mikkelsen, N. & Forsberg, R. 2001: Tobias Ø og GRASP projektet. Præsentation (Polarcafeen) København. 12 juni, 2001. Dansk Polarcenter. SI 5.4

Møller, P.F. 2001: Naturforvaltning i skov. Forelæsning ved 'Kursus i naturforvaltning' København. 1 november, 2001. KVL.

Rasmussen, P. 2001: Pollenanalyse: Metoder, muligheder, begrænsninger og eventuelle misforståelser. Forelæsning, 20 marts, 2001, Københavns Universitet.

Stendal, H. 2001: Grønlands geologi for ingeniører. Foredrag på DTU - Arktisk Teknologi, 18 januar, 2001.

Exhibitions

Appel, P.W.U., Warma-Moors, P. & Thuesen, C. 2001: De ældste sten - Det ældste liv [Permanent udstilling på National Museet i Nuuk, Grønland].

Sønderholm, M., Marcussem, C. & Dalhoff, F. 2001: Udstillingsstand i samarbejde med Råstofdirektoratet og Nunaoil A/S. AAPG Annual Meeting 2001 - An Energy Odyssey Denver, Colorado, USA. 3-6 June, 2001. American Association of Petroleum Geologists.

Arrangement of workshops, seminars etc.

Andriessen, P.A., Cloetingh, S.A. & Japsen, P. (Conveners) 2001: Session SE5.04: 3D motions of the earth surface: Vertical movements in the Northern Atlantic domain: observations, constraints, mechanisms and modelling.

GEUS 2001: Boringers egnethed til forskellige analyser. GRUMO - 13. fagmøde, 4 april, 2001, København, GEUS.

GEUS 2001: GEUS temadag - Miljøhistorie og naturforvaltning. 21 maj, 2001, København.

GEUS 2001: Arctic Changes - Land, ocean, atmosphere and its interactions.

Interviews with GEUS staff etc.

Andersen, P.B. (Journalist) 2001: Hjemmearbejde kræver planlægning / Larsen, C.L. (Interview-person). Megafonen 3 , juni 2001, Miljø- og Energiministeriet, 3 only.

Bradshaw, R.H.W. (Interview-person) 2001: Danish natural forest. [Interview i programmet 'Ring et svar' på DR P4] .

Lund, J. (Journalist) 2001: Klondyke i Vorslunde / Abildstrup, H.C. (Interview-person). Radio 94 Vejle, 31 maj 2001,

Mikkelsen, N. 2001: Nordboernes livsgrundlag udforsket geologisk . Grønlandsposten, 9 august, 2001, 6 only. SI 5.4

mt (Journalist) 2001: Resultatløn: Gulerod, incitament, styringredskab. / Poulsen, N.E., Tulstrup, J., Platen-Hallermund, F.v., Grambo-Rasmussen, A. & Ghisler, M. (Interview-personer). Forskerforum, 10-11.

Nørgaard, N. (Journalist) 2001: Drivhusgas kan lagres i undergrunden / In: Christensen, N.P. (Interview-person). Politiken, 2001,

Odgaard, B.V. 2001: Bidrag til TV-program "Viden Om" DR2 3 april, 2001. Vedrørende pollenanalytisk metode og Mammut steppe .

Ougaard, B. (Journalist) 2001: Medlemmernes ve og vel i fokus / Jørgen Overgaard Leth (Interview-person). Megafonen 1 , februar 2001, Miljø- og Energiministeriet, 3 only.

Petersen, K.S. 2001: Indslag om rav. Lokalrapporten TV-Danmark2, 14 september, 2001 .

Poulsen, M. (Journalist) 2001: Det sociale ansvar fungerer / Karen Løvig Nielsen (Interview-person). Megafonen 4 , september 2001, Miljø- og Energiministeriet, 5 only.

Poulsen, M. (Journalist) 2001: Krisehjælp på jobbet / Lone Øhrberg (Interview-person). Megafonen 5 , oktober 2001, Miljø- og Energiministeriet, 5 only.

Søgaard, L. (Journalist) 2001: Tema: Krav til god information. Den vigtige synlighed / Henrik Højmark Thomsen (Interview-person). Megafonen 1 , februar 2001, Miljø- og Energiministeriet, 5 only.

2001: Forschung in Grönland. Deutschlandfunk, 12. august, 2001 / Appel, P.W.U. (Interview-person).

2001: Forschung in Grönland. Bayrischen Rundfunk, 10. august, 2001 / Appel, P.W.U. (Interview-person).

2001: Forschung in Grönland. Westdeutscher Rundfunk, 16. august, 2001 / In: Appel, P.W.U. (Interview-person).

2001: Forschung in Grönland. Südwestrundfunk, 18. august, 2001 / Appel, P.W.U. (Interview-person).

2001: Klondyke i Vorslunde / Abildstrup, H.C. (Interview-person). Politiken, 30 maj 2001,


[Top]   Last modified: 17. June 2002 © Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K - Tel.: +45 38142000 - Fax: +45 38142050 - E-mail: geus@geus.dk
This page is maintained by: Webmaster


*