www.geus.dk > Publications > 1999 > This page

1999 PUBLICATIONS

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
GEUS logo - link to main page

OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS


1C.2 Programområde 2: Vandressourcer

1C.2.1 Delprogramområde 1: Grundvandsovervågning og -kortlægning

  1. Hinsby, K. 1999: Use of isotopes (3H, 14C, 13C, 18O) and CFC´s for the analysis of groundwater flow and transport dynamics: selected case and modelling studies from sand aquifers and a deep clay aquitard in Denmark. CD-ROM - Proceedings. C & S Papers Series 2/C. International Symposium on Isotope Techniques in Water Resources Development and Management.Wien. International Atomic Energy Agency; UNESCO; International Association of Hydrologists. Maj 1999, 90-95.
  2. Stockmarr, J. (red.); Nyegaard, P.; Larsen, C.L.; Juhler, R.; Brüsch, W.; Felding, G.; Laier, T.; Henriksen, H.J.; Rasmussen, P.; Hansen, M. 1999: Grundvandsovervågning 1999. København: GEUS. Særudgivelse 116 pp.
1C.2.2 Delprogramområde 2: Hydrologi, grundvandsforurening og -beskyttelse
  1. Jacobsen, O.S.; Brüsch, W.; Fomsgaard, A.; Helweg, F.; Vinther, N.H.; Spliid, R.; Bossi, B. 1999: Leaching and degradation of selected pesticides in a sandy watershed. Miljøstyrelsen. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, Pesticides Research 1998:46 , 117 pp. SI 7

1C.3 Programområde 3: Energiråstoffer 1C.3.1 Delprogramområde 1: Efterforskning og regionale undersøgelser på dansk og internationalt område
  1. Andersen, C,; Mathiesen, A.; Nielsen, L.H.; Tiem, P.V.; Dien, P.T. 1999: Petroleum systems in the northern part of the Song Hong Basin, Gulf of Tonkin - Vietnam. Palawan '99. Tectonics, Stratigraphy and Petroleum and Mineral systems of Palawan, Borneo and surrounding areas - an international conference (CD-Rom). 12 pp. + figs.

1C.4 Programområde 4: Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning 1C.4.2 Delprogramområde 2: Mineralske råstoffer i Grønland
  1. Steenfelt, A.; Jensen, S.M.; Larsen, L.M.; Stendal, H. 1999: Diamond exploration in southern West Greenland. A short course - presentation. Diamond Exploration methods and case studies. 19th International Geochemical Exploration Symposium.Vancouver. Association of Exploration Geochemists. April 1999, 76-84.

1C.5 Programområde 5: Natur og Miljø 1C.5.1 Delprogramområde 1: Miljøhistorie og klimaudvikling
  1. Møller, P.F. 1999: Den danske naturskovsstrategi - baggrund og betydning eksemplificeret med Draved skov. Nordisk Bygd 12 , 101-113. SI 18
  2. Møller, P.F. 1999: Skovhistoriens betydning i dagens Danmark. Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika : Vad är skogshistoria, hur har den skrivits och varför? Skogs-och Lantbrukshistoriska meddelanden, 22 / Pettersson, R. (red.). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 167-182. SI 18
1C.5.2 Delprogramområde 2: Jord, jordartskortlægning og jordrensning i Danmark
  1. Johnsen, K. 1999: Pseudomonas diversity in agricultural soils as influenced by pesticide application. Ph.D. afhandling til KVL. 33 pp. + bilag.
  2. Knudsen, C. 1999: Overfladekartering. Felthåndbogen: DGF's Feltkomite. DGF-Bulletin, 14 / Denver, H. (red.); Clausen, J.B. (red.); Rasmussen, J.L. (red.). Dansk Geoteknisk Forening, 115-118.

[Top]   Last modified: 23. November 2000 © Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K - Tel.: +45 38142000 - Fax: +45 38142050 - E-mail: geus@geus.dk
This page is maintained by: Webmaster


*