www.geus.dk > Publications > 1997 > This page

1997 PUBLICATIONS

Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
GEUS logo - link to main page

CONFIDENTIAL REPORTS


2B.3. Programområde 3: Energiråstoffer
2B.3.1. Delprogramområde 1: Efterforskning og regionale undersøgelser på dansk og internationalt område
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/3 . Sørensen, K. (red.): (Regionalgeologisk undersøgelse). 79 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/8 . Holstein, L.: (Biostratigrafisk Undersøgelse). 9 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/61 . Jutson, D.; Bidgood, M.: (Biostratigrafisk undersøgelse). 42 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/78 . Bojesen-Koefoed, J.A.; Nytoft, H.P.: (Geokemisk undersøgelse). 114 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/92 . Dybkjær, K.: (Palynostratigrafisk undersøgelse). 53 pp.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/111 . Nielsen, L.H.: (Bassinanalyse) 11 pp.
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/122 . Jutson, D.; Sheldon, E.: (Biostratigrafisk undersøgelse). 57 pp.
 8. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/123 . Jutson, D.; Rasmussen, J.A.; Sheldon, E.: (Biostratigrafisk undersøgelse). 65 pp.
 9. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/130 . Dybkjær, K.: (Palynologisk underøgelse). 21 pp.
 10. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/134 . Nielsen, L.H.; Johannessen, P.N.: (Sedimentologisk og stratigrafisk undersøgelse), 36 pp.
 11. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/138 . Høier, C.; Andersen, P.R.: ( Kerneanalyse). 27 pp.
2B.3.2. Delprogramområde 2: Efterforskning og regionale undersøgelser i Grønland
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/31 . Chalmers, J.A.; Marcussen, C.: (Regional evaluering).13 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/143 . Bojesen-Koefoed, J.A.; Christiansen, F.G.; Nytoft, H.P.; Dalhoff, F.: (Geokemisk analyse). 18 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/151 . Nøhr-Hansen, H.: (Palynologisk undersøgelse). 19 pp. (SI 9)
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/156 . Kristensen, L.; Dam, G.: ( Lithologisk og petrofysisk undersøgelse). 30 pp.
2B.3.3. Delprogramområde 3: Efterforskning og regionale undersøgelser på færøsk område
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/29 . Høier, C.: (Kerneanalyse). 8 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/30 . Høier, C.; Waagstein, R.: (Kerneanalyse). 7 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/47 . Bojesen-Koefoed, J. A.; Nytoft, H. P.: (Geokemisk analyse). 15 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/54 . Laier, T.: (Geokemisk analyse). 22 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/55 . Laier, T.; Nytoft, H.P.: (Geokemisk analyse). 43 pp.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/60 . Waagstein, R.: (Petrografisk, lithostratigrafisk og geokemisk undersøgelse). 21 pp.
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/121 . Andersen, M.S.: (Geofysisk undersøgelse). 15 pp.
 8. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/147 . Laier, T.; Jørgensen, O.: (Geokemisk undersøgelse). 59 pp.
 9. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/148 . Boldreel, L.O.: (Petrofysisk undersøgelse). 16 pp.
 10. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/152 . Nielsen, T.: (Seismisk tolkning). 15 pp.
 11. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/153 . Konradi, P.: ( Lithologisk og biostratigrafisk undersøgelse). 12 pp.

2B.3.4. Delprogramområde 4: Indvinding og lagring af olie og naturgas på dansk og internationalt område
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/2 . Frykman, P. et al.: (Reservoirmodellering). 69 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/10 . Dons, T.; Jakobsen, F.; Nyegaard, P.; Nygaard, E.; Jutson, D.: (Sedimentologisk og biostratigrafisk undersøgelse). 38 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/40 . Andersen, P.R.: (Sedimentologisk undersøgelse). 79 pp.
 4. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/42 . Høier, C.: (Kerneanalyse). 9 pp.
 5. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/43 . Andersen, G.; Høier, C.: (Kerneanalyse). 28 pp.
 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/82 . Frykman, P. et al.: (Reservoirmodellering). 46 pp.
 7. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/83 . Høier, C.; Andersen, P.R.: (Kerneanalyse). 34 pp.
 8. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/96 . (Ikke produceret). Høier, C.: (Kerneanalyse). (Foreløbig rapport).
 9. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/129 . Høier, C.: (Kerneanalyse). 6 pp.
2B.3.5. Delprogramområde 5: Andre energiformer
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/90 . Rosenberg, P.: (Geokemisk undersøgelse). 76 pp.

2B.4. Programområde 4: Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
2B.4.2. Delprogramområde 2: Mineralske råstoffer i Grønland
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/93 . Appel, P.W.U.: (Tilsynsrapport). 8 pp.
2B.4.3. Delprogramområde 3: Råstoffer og anlægsarbejder i Danmark
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/79 . Larsen, B.: (Råstofgeologisk undersøgelse). 15 pp.
 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/114 . Knudsen, C.; Lomholt, S.: (Maringeologisk undersøgelse). 14 pp.
 3. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/135 . Nørgaard, I.: (Sedimentologisk undersøgelse). 10 pp.

2B.5. Programområde 5: Natur- og Miljøområdet
2B.5.1. Delprogramområde 1: Miljøhistorie og klimaudvikling
 1. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/128 . Binderup, M.; Lomholt, S.: (Maringeologisk undersøgelse). 56 pp.

[Top]   Last modified: 20. March 2000 © Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K - Tel.: +45 38142000 - Fax: +45 38142050 - E-mail: geus@geus.dk
This page is maintained by: Webmaster


*