Olie og gas i Danmark

Kort fortalt - olie og gas i Danmark. I Danmark indvindes olie og gas kun i Nordsøen. I første afsnit skildres Nordsøens geologiske historie og baggrunden for forekomsterne af de værdifulde energiråstoffer i dette havområde. Bogen giver en kortfattet oversigt over de materialer og processer, der danner olie og gas i de geologiske lag. For at finde forekomsterne af olie og gas nede i jorden bruges forskellige undersøgelsesmetoder. Der fortælles om undersøgelserne og om de oplysninger de giver.