Kuulti qaqortoq kuultivillu

Det hvide guld og det ægte guld - minedrift og råstoffer i Grønlands 20. århundrede. Hvorfor ser landskabet ud som det gør? Det er et spørgsmål, man kan stille sig, når man færdes i det åbne landskab i Danmark. En del af svaret kan man få ved at betragte og analysere landskabsformerne; ikke sjældent er det oplagt, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle for landskabets aktuelle udseende, fx ved bygning af dæmninger eller større trafikanlæg.

Forfatter: Karsten Secher

  • Grønlands 'hvide' guld - kryolitten - kunne med afgifter fra brydningen forhindre statsligt underskud i Grønland i 1940.
  • Grønlands 'ægte' guld er netop udvundet fra den første guldmine ved Nanortalik.
  • 'Den Sorte Engel' bly-zinkminen var forbundet med minebyen på fjordens modsatte side via en 1,7 km lang tovbane.
  • Den første smelteovn til metalmalm blev bygget allerede i 1910 ved Josvas kobbermine.
  • Mon Grønland får en diamantmine?

Om dette og meget mere kan du læse i bogen, der fortæller hele historien om Grønlands mineralske råstoffer i det 20. århundrede. Bogen er udformet som en 100-års råstofkalender, der præsenterer hvert års markante råstofgeologiske begivenheder. For overskuelighedens skyld er kalenderen opdelt i 10-års perioder og hver periode ledsages af kort med markering af de nævnte lokaliteter.

Bogen er også udgivet i en dansk udgave:

Det hvide guld og det ægte guld