MINEX - Greenland Mineral Exploration Newsletter

MINEX var et nyhedsbrev på engelsk for den international mineindustri med geovidenskabelige og lovgivningsmæssige oplysninger om Grønland. Nyhedsbrevet blev udgivet af GEUS i samarbejde med de grønlandske myndigheder.